ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
image description

Στη δεύτερη φάση προχωρούν οι διαγωνισμοί της ΕΡΓΟΣΕ για τα έξι σημαντικά σιδηροδρομικά έργα του Ανταγωνιστικού Διαλόγου

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2022 – Στη δεύτερη φάση προχωρούν οι διαγωνισμοί για τα έξι
σημαντικά σιδηροδρομικά έργα του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, ύψους 4 δισ. €, που
θα αναβαθμίσουν τον εμπορικό και στρατηγικό ρόλο των βασικών λιμένων της χώρας.
Το Δ.Σ. της ΕΡΓΟΣΕ στην συνεδρίαση της περασμένης Παρασκευής 10/6, ενέκρινε τα
τεύχη πρόσκλησης συμμετοχής σε διάλογο και για τα έξι έργα, οπότε ξεκινά επίσημα
το στάδιο Β.I της επόμενης φάσης, που αφορά στη διενέργεια διαλόγου με τους
υποψήφιους αναδόχους.

Κατά το στάδιο αυτό, θα καθοριστεί η βέλτιστη τεχνική λύση και θα αξιοποιηθούν
όλες οι διαθέσιμες μελέτες. Η εκπόνηση των απαιτούμενων οριστικών μελετών θα
ολοκληρωθεί από τον Ανάδοχο εκάστου έργου, ο οποίος θα προκύψει από την
διαγωνιστική διαδικασία. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στο διάλογο αποτελεί
αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή των προεπιλεγέντων στο επόμενο στάδιο
(υποβολή δεσμευτικών προσφορών).

Υπενθυμίζεται ότι, η διαγωνιστική διαδικασία για τα έργα του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, περιλαμβάνει δύο φάσεις:την A’ Φάση (προεπιλογή), που περιλαμβάνει την Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί με την εξέταση πληρότητας των
Κριτηρίων Ποιοτικής Επιλογής από την ΕΡΓΟΣΕ, και τη Β’ Φάση (διάλογος και υποβολή προσφορών), που αποτελείται από δύο επιμέρους στάδια:το τρέχον Στάδιο Β.Ι, που αφορά την παρούσα Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο,και το Στάδιο Β.ΙΙ, που αφορά την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, με την οποία
ζητείται η υποβολή δεσμευτικών προσφορών για τη σύναψη της Σύμβασης.

Κριτήριο ανάθεσης των συμβάσεων αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται
βάσει κριτηρίων, που συνδέονται με το αντικείμενο κάθε μίας σύμβασης.

Εγκρίθηκε και η Δημοπράτηση δύο νέων έργων με μειοδοτικούς διαγωνισμούς
Παράλληλα, προχωρά και το πλάνο των μειοδοτικών διαγωνισμών που περιλαμβάνει
τη δημοπράτηση επιπλέον έργων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του
σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας.
Το Δ.Σ. της ΕΡΓΟΣΕ στην συνεδρίαση της περασμένης Παρασκευής 10/6, ενέκρινε τα
τεύχη δημοπράτησης δύο σιδηροδρομικών έργων, συνολικού ύψους 9,78 εκατ. €.

Πρόκειται για τα εξής:
-Κατασκευή σιδηροδρομικής στάσης στο Κρυονέρι Αττικής, προϋπολογισμού 5,88
εκατ. €. Το έργο, που είναι εγγεγραμμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,
αφορά στην κατασκευή στάσης μεταξύ των Σ.Σ. Δεκελείας και Αγίου Στεφάνο, στον
σιδηροδρομικό άξονα Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ειδομένη. Προβλέπονται
χώροι για την εξυπηρέτηση των επιβατών (Εκδοτήρια Εισιτηρίων, WC Επιβατών, WC
Υπαλλήλων, Αποθηκευτικός χώρος) και μηχανολογικοί χώροι για την υποστήριξη της
Στάσης και των Σιδηροδρομικών Συστημάτων.

-Κατασκευή τεχνικού άνω διάβασης στο Περιβόλι Δομοκού και σήμανση
σιδηροδρομικών σταθμών και στάσεων στο τμήμα της γραμμής Τιθορέα – Δομοκός,
προϋπολογισμού 3,9 εκατ. €. Το έργο, που χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό
«Συνδέοντας την Ευρώπη» CEF (Connecting Europe Facility) 2014-2020, περιλαμβάνει
την κατασκευή τεχνικού άνω διάβασης στη νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή
υψηλών ταχυτήτων Τιθορέα – Λιανοκλάδι – Δομοκός, καθώς και τη σήμανση επτά
σταθμών και στάσεων στο τμήμα της γραμμής Τιθορέα – Δομοκός.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ, Χρήστος Βίνης, τόνισε
σχετικά: «Κάθε βήμα στη διαδικασία δημοπράτησης και ανάθεσης κομβικών έργων,
είναι ένα βήμα πιο κοντά στην ολοκλήρωση κρίσιμων υποδομών που αναβαθμίζουν
το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας και αλλάζουν τον χάρτη των επιβατικών και
εμπορευματικών μεταφορών στη χώρα μας».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Ανδρέα
Αργυρόπουλο στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 210 5283 110
Email: info@ergose.gr

Σχετικά με την ΕΡΓΟΣΕ:
Η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. συστάθηκε το 1996 ως θυγατρική εταιρεία του ΟΣΕ και ανήκει στις ΔΕΚΟ.
Αποστολή της εταιρείας είναι η ολοκλήρωση ενός σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου που θα
αποτελέσει σημαντικό αναπτυξιακό πυλώνα για την ελληνική οικονομία και κοινωνία,
συμβάλλοντας στην ασφάλεια και ταχύτητα των μεταφορών ανθρώπων, αγαθών και
εμπορευμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. διαχειρίζεται σήμερα τα έργα
εκσυγχρονισμού των σιδηροδρομικών γραμμών και εγκαταστάσεων του ΟΣΕ που
συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2014-2020 από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη»
(Connecting Europe Facility- CEF) 2014-2020 καθώς και έργα με αμιγώς εθνική
χρηματοδότηση που είναι αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθούν οι επενδύσεις των
συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων. Η εταιρεία απασχολεί σήμερα περισσότερα από 200
έμπειρα και άριστα καταρτισμένα στελέχη, ενώ παρέχει τις υπηρεσίες της για περισσότερες
από δύο δεκαετίες ανταποκρινόμενη αποτελεσματικά και με αξιοπιστία στην υλοποίηση των
έργων μέσω της άρτιας οργάνωσης, δομής και συστημάτων που διαθέτει.

Διαβάστε επίσης

image descriptionΠΕΙΡΑΙΑΣ - NOTIA

Κίνδυνος διατάραξης της εύρυθμης λειτουργίας των Νοσοκομείων από τη μη ανανέωση της θητείας 700 Ιατρών του ΕΣΥ, που εξυπηρετούσαν τις ανάγκες της πανδημίας.   Ο Βουλευτής Α΄ Πειραι...

image descriptionΠΕΙΡΑΙΑΣ - NOTIA

Στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νίκαι α   τη νύχτα εκείνη τ' Αη Γιάννη όταν έσβησαν όλες οι φωτιές και μελέτησες τη στάχτη κάτω από τ' αστέρια "Θερινό Ηλιοστάσι" Γ. Σεφέρης  ...

image descriptionΠΕΙΡΑΙΑΣ - NOTIA

Τον σχεδιασμό της για τη δημιουργία του The Ellinikon Park, του μεγαλύτερου παράκτιου πάρκου στην Ευρώπη, που θα δεσπόζει στην καρδιά του Ελληνικού, παρουσίασε σήμερα η Lamda Devel...

image descriptionΠΕΙΡΑΙΑΣ - NOTIA

                    Στο περιθώριο της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης Ποσειδώνια 2022   Το Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη του Δήμου Πειραιά Blue Lab συνεργ...

image descriptionΠΕΙΡΑΙΑΣ - NOTIA

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, παρευρέθηκε χθες και απηύθυνε χαιρετισμό, στα εγκαίνια της 34ης Έκθεσης Βιβλίου, που πραγματοποιήθηκε στο κτήριο του Ιδρύματος Αικατερίνης Λα...

image descriptionΠΕΙΡΑΙΑΣ - NOTIA

Αθήνα 9 Ιουνίου 2022 – Για την προσυμβατική διαδικασία δύο κομβικών έργων με αναθέτουσα αρχή την ΕΡΓΟΣΕ, ενημερώθηκε χθες από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή,...

image descriptionΠΕΙΡΑΙΑΣ - NOTIA

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, παρευρέθηκε χθες και απηύθυνε χαιρετισμό, στα εγκαίνια της 34ης Έκθεσης Βιβλίου, που πραγματοποιήθηκε στο κτήριο του Ιδρύματος Αικατερίνης Λα...

image descriptionΠΕΙΡΑΙΑΣ - NOTIA

  Ο Πρωθυπουργός της χώρας και ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επισκέφθηκαν το περίπτερο της εταιρείας   Η ΟΛΠ Α.Ε., πρωτοπόρος εταιρεία στη βιομηχανία λιμένων, δίνει...

image descriptionΠΕΙΡΑΙΑΣ - NOTIA

Κοινές δράσεις στους τομείς Λιμενικής Ανάπτυξης, Ναυτιλιακών Μεταφορών, Εφοδιαστικής Αλυσίδας   Εκδήλωση για την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του  Πανεπιστημίου Πειραιώς...