Ο Έλληνας εργάζεται περισσότερο σε σχέση με τον μέσο όρο της Ε.Ε. – Καταρρέει ο μύθος του «τεμπέλη»

Από τους εργαζομένους που δουλεύουν τις περισσότερες ώρες στην Ευρώπη είναι οι Έλληνες, καθώς ξεπερνούν κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είτε είναι μισθωτοί είτε αυτοαπασχολούμενοι καταρρίπτοντας έτσι τον μύθο του «τεμπέλη Έλληνα» που είχε δημιουργηθεί κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης.

 

Όπως προκύπτει από μία έρευνα του γαλλικού Ινστιτούτου Rexecode ο μέσος Έλληνας εργαζόμενος απασχολείται σχεδόν 2.000 ώρες το χρόνο έναντι 1.792 ωρών που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος.

Όπως φαίνεται με βάση τα στοιχεία της έρευνας του γαλλικού ινστιτούτου η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα ανάμεσα στις 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 28 που περιλαμβάνονται στην έρευνα μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ο μέσος πραγματικός ετήσιος χρόνος εργασίας για τους μισθωτούς είτε πλήρους είτε μερικής απασχόλησης είναι αρκετά μεγαλύτερος από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι Έλληνες μισθωτοί πλήρους απασχόλησης δουλεύουν 1.943 ώρες τον χρόνο, ενώ ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είμαι στις 1.792 ώρες. Την Ελλάδα ξεπερνάει μόνο η Ρουμανία, οι εργαζόμενοι της οποίας απασχολούνται πάνω 2.000 ώρες και συγκεκριμένα 2.043, και ακολουθεί η Βουλγαρία που αγγίζει τις 2.000 ώρες, με 1.998 και τρίτη είναι η χώρα μας.

Ο μέσος ετήσιος πραγματικός χρόνος εργασίας των αυτοαπασχολούμενων στην Ελλάδα είναι ο υψηλότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Κάτω από 1.600 ώρες τον χρόνο δουλεύουν οι Ολλανδοί, οι Δανοί, οι Φινλανδοί, οι Σουηδοί, οι Αυστριακοί και οι Γερμανοί.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματά της έρευνας ο μέσος ετήσιος πραγματικός χρόνος εργασίας των μισθωτών πλήρους απασχόλησης στη Γαλλία παραμένει ένας από τους χαμηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού της Eurostat, το 2022, ο πραγματικός ετήσιος χρόνος εργασίας των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης στη Γαλλία είναι στις 1.668 ώρες, πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 1.792 ωρών.

Η Γαλλία υπολείπεται 65 ώρες από την Ισπανία, 122 ώρες από τη Γερμανία και από τη Γερμανία και 162 ώρες λιγότερες από την Ιταλία.

Οι πραγματικές ώρες εργασίας των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης στη Γαλλία είναι χαμηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και από εκείνες των κύριων γειτόνων της από τις αρχές της δεκαετίας του 2.000. Το χάσμα είναι αρκετά σταθερό από το 2005, εκτός από το χάσμα με τη Γερμανία, όπου οι πραγματικές ετήσιες ώρες εργασίας μειώθηκαν μεταξύ 2006 και 2019, παραμένοντας όμως σημαντικά υψηλότερες από ό,τι στη Γαλλία.

 

Παρόμοια εικόνα και για τους μισθωτούς μερικής απασχόλησης

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζεται και στον μέσο ετήσιο πραγματικό χρόνο εργασίας στους μισθωτούς μερικής απασχόλησης καθώς η Ελλάδα πάλι βρίσκεται στην τρίτη θέση και εκ νέου πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καθώς φτάνει τις 1.049 ώρες δηλαδή σχεδόν 100 ώρες πάνω από τον μέσο όρο των 952 ωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για τους μισθωτούς μερικής απασχόλησης, ο μέσος ετήσιος πραγματικός χρόνος εργασίας που εκτιμάται με βάση την ευρωπαϊκή έρευνα εργατικού δυναμικού ήταν 971 ώρες ετησίως στη Γαλλία το 2022, σε σύγκριση με 923 ώρες για τον μέσο Γερμανό εργαζόμενο μερικής απασχόλησης, 911 ώρες για έναν εργαζόμενο μερικής απασχόλησης στην Ισπανία και 1.076 ώρες για έναν εργαζόμενο μερικής απασχόλησης στην Ιταλία.

Η Ιταλία έχει τα πρωτεία στη συγκεκριμένη κατηγορία και ακολουθεί η Ρουμανία επίσης με περισσότερες από 1.070 ώρες και ακολουθεί η χώρα μας και η Πολωνία με σχεδόν 1.050 ώρες.

Η ιεραρχία των κυριότερων ευρωπαϊκών χωρών έχει παραμείνει αρκετά σταθερή με την πάροδο του χρόνου. Υπήρξε μια ανοδική τάση στις ώρες εργασίας μερικής απασχόλησης μετά την οικονομική κρίση του 2008-2009 σε όλες τις χώρες, ιδιαίτερα έντονη στην Ιταλία και ελάχιστα αισθητή στη Γαλλία.

Ο μέσος ετήσιος πραγματικός χρόνος εργασίας των εργαζομένων μερικής απασχόλησης στην Ε.Ε.

Πρωτιά στις ώρες εργασίας των αυτοαπασχολούμενων η Ελλάδα

Ο μέσος ετήσιος πραγματικός χρόνος εργασίας των αυτοαπασχολούμενων στην Ελλάδα είναι ο υψηλότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς εργάζεται 2.377 ώρες πολύ πάνω από την Ιρλανδία που βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 2.298 ώρες.

Οι Έλληνες μη μισθωτοί δηλαδή εργάζονται σχεδόν 2.400 ώρες τον χρόνο με τον αντίστοιχο μέσο ευρωπαϊκό όρο να μην υπερβαίνει τις 2.200 ώρες εργασίας.

Πρωτιά στις ώρες εργασίας των αυτοαπασχολούμενων η Ελλάδα

Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αυτοαπασχολούμενοι εργάζονται περισσότερες ώρες από τους μισθωτούς. Η διαφορά στις ώρες εργασίας μεταξύ αυτοαπασχολούμενους και τους μισθωτούς πλήρους απασχόλησης είναι 20% στη Γερμανία, 21% στην Ιταλία στην Ιταλία και 24% στην Ισπανία (έναντι 34% στη Γαλλία).

Πολύ ψηλά και στον μέσο πραγματικό χρόνο εργασίας η Ελλάδα

Το 2022, ο μέσος ετήσιος πραγματικός χρόνος εργασίας για όλους τους μισθωτούς που εκτιμάται με βάση την ευρωπαϊκή έρευνα στην Ελλάδα ανέρχεται στις 1.870 ώρες και είναι στην 4η θέση ανάμεσα στους 28.

Μπροστά από την Ελλάδα είναι μόνο η Πολωνία με 1.874 ώρες, η Βουλγαρία με 1.987 και η Ρουμανία με 2.040.

Αυτό είναι φυσικά πολύ πιο πάνω από τις 1.615 ώρες στην Ισπανία, τις 1.685 στην Ιταλία, τις 1.550 ώρες στη Γαλλία, τις 1.529 ώρες στη Γερμανία και φυσικά σχεδόν 500 ώρες περισσότερες από την Ολλανδία που βρίσκεται στην τελευταία θέση με 1.333 ώρες.

Μέσος ετήσιος πραγματικός χρόνος εργασίας για όλους τους μισθωτούς

Τέλος, όσον αφορά τις μέσες ετήσιες πραγματικές ώρες εργασίας όλων των απασχολούμενων ατόμων (συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων), που υπολογίζεται με βάση την Ευρωπαϊκή Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, στην Ελλάδα είναι 1.979 για το 2.022 δηλαδή 300 ώρες περισσότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 1.679 ώρες.

Οι μέσες ετήσιες πραγματικές ώρες εργασίας όλων των απασχολούμενων ατόμων

Την Ελλάδα ξεπερνούν και πάλι μόνο η Ρουμανία με 2.209 ώρες και η Βουλγαρία με 1.993 και είναι πολύ πιο πάνω από τις 1.604 ώρες στη Γαλλία, τις 1.539 στην Αυστρία ή τις 1.553 στη Γερμανία και σίγουρα πολύ πιο πάνω από τις 1.377 ώρες στην Ολλανδία.

 

Πηγή: in.gr 

Διαβάστε επίσης

163 προσαγωγές, 30 συλλήψεις σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη για επεισόδια μετά τις πορείες για τον Αλ. ΓρηγορόπουλοΕλλάδα

Απέδωσαν σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ τα προληπτικά μέτρα που πάρθηκαν για τις συγκεντρώσεις και πορείες που έγιναν χθες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τα 15 χρόνια από την δολοφονία το...

Τέσσερις βελτιωτικές παρεμβάσεις στο φορολογικό ν/σ ανακοίνωσε ο Κ. ΧατζηδάκηςΕλλάδα

Τις τέσσερις βασικές βελτιωτικές παρεμβάσεις που επιφέρει το υπουργείο Οικονομικών στις διατάξεις του νομοσχεδίου για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής ...

Στο προεδρικό μέγαρο ο Ερντογάν - Τη βούλησή τους για βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων εξέφρασαν οι Πρόεδροι των δύο χωρώνΕλλάδα

Την κοινή τους βούληση για βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, εξέφρασαν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν στη συνάντησή τ...

«Φρούριο» σήμερα η Αττική λόγω της παρουσίας Ερντογάν: Επί ποδός 3.000 αστυνομικοί, ελεύθεροι σκοπευτές σε κτίρια και drones παντού – Ποιοι δρόμοι θα κλείσουνΕλλάδα

Δρακόντεια θα είναι σήμερα τα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν . Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στο κ...

Χωρίς ταξί και σήμερα η Αττική Ελλάδα

Χωρίς ταξί είναι και σήμερα Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου η Αττική, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ). Όπως αναφέρει το ΣΑΤΑ σε ανακοίνωσή του «...

Με προβιά ειρηνοποιού έρχεται ο Ερντογάν: «Θα βελτιώσουμε τις σχέσεις μας με τους γείτονές μας» δήλωσε μετά το υπουργικόΕλλάδα

Με προβιά ειρηνοποιού εμφανίστηκε ο ισλαμιστής πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο τουρκικό υπουργικό συμβούλιο ενόψει της αυριανής επίσκεψής του στην Αθήνα. «Θα ενισχύ...

Ένταση στα Εξάρχεια μετά το τέλος της πορείας για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο - 23 προσαγωγέςΕλλάδα

Ένταση επικρατεί στα Εξάρχεια μετά το τέλος της πορείας για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ομάδα ατόμων έβαλε φωτιές σε κάδους σκουπιδιών στην οδ...