ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

"Κόκκινη κάρτα" από το ΣτΕ σε έργα του ΟΛΠ στο λιμάνι του Πειραιά

Να σταματήσουν τα έργα βυθοκόρησης του κεντρικού λιμένα Πειραιώς, της Νότιας Επέκτασης του επιβατικού λιμένα Πειραιά (λιμάνι Κρουαζιέρας) και η επέκταση του προβλήτα Ι, που βρίσκεται στον λιμένα Ηρακλέους, διατάσσει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). Με την ίδια απόφαση αναστέλλεται επίσης η εγκατάσταση και λειτουργία δύο εργοταξιακών χώρων, στον μώλο Δραπετσώνας και στην Ακτή Βασιλειάδη, για τις ανάγκες κατασκευής του έργου της Νότιας Επέκτασης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Μανδραβέλη στο powergame.gr, η απόφαση με αριθμό 47/2023 συζητήθηκε στις 24 Μαρτίου 2023 στην Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ και αφορά προσφυγή των δημάρχων Κερατσινίου-Δραπετσώνας (Χρ.Βρεττάκου), Περάματος (Ι. Λαγουδάκη) και άλλων 21 κατοίκων του Πειραιά, της Αίγινας και της Σαλαμίνας. Πρόκειται για μια προσφυγή που έρχεται, σύμφωνα με πληροφορίες, από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεδομένου ότι στην πλειονότητά τους οι προσφεύγοντες αποτελούν μέλη ή υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ.


Η προσφυγή (αίτηση ανάκλησης και ακύρωσης) κατατέθηκε τον Αύγουστο του 2021 και στρέφεται κατά του συνόλου των αδειοδοτήσεων των έργων που πραγματοποιεί η ΟΛΠ/Cosco στο λιμάνι. Συνολικά ζητείται η ανάκληση εκτέλεσης 13 αποφάσεων της δημόσιας διοίκησης, ξεκινώντας από την ΑΕΠΟ του 2006 (ΚΥΑ 104050/17.5.2006 των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Πολιτισμού, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας), με την οποία εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για το Επενδυτικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της ΟΛΠ Α.Ε., και φτάνοντας μέχρι την τελευταία (πριν από την υποβολή της αίτησης ανάκλησης & ακύρωσης προς το ΣτΕ) απόφαση του γενικού διευθυντή του ΥΠΕΝ, με την οποία εγκρίθηκε Τεχνική & Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) για την εγκατάσταση και λειτουργία δύο εργοταξίων στην επισκευαστική ζώνη Περάματος (πράξη ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/40543/2751/25.6.2021).

 

Από τις 13 αιτιάσεις κατά αποφάσεων των οργάνων της δημόσιας διοίκησης που περιέλαβαν προσφεύγοντες κάτοικοι του Πειραιά, η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ έκρινε απορριπτέες τις εννέα, άλλες ως «προδήλως εκπρόθεσμες», άλλες ως «προδήλως απαράδεκτες» και άλλες «στερούμενης εκτελεστότητας». Ωστόσο, η Επιτροπή Αναστολών έκρινε ότι αίτηση αναστολής πρέπει να εξετασθεί ως προς τέσσερις προσβαλλόμενες πράξεις. Πρόκειται για τις αποφάσεις/πράξεις:


ι. 3122.1-Τ11/22336/9.4.2020 του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία εγκρίθηκαν, κατόπιν της η’ πράξης περιβαλλοντικής αδειοδότησης, εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης λειτουργικών βαθών στην περιοχή του προβλήτα Γ2, 


ια. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/94701/5991/11.12.2020 του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, με την οποία ανανεώθηκαν και τροποποιήθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι «για το συνολικό έργο του ΟΛΠ ΑΕ (λειτουργία λιμένα Πειραιά και κατασκευή και λειτουργία έργων βελτίωσης και επέκτασής του)», 


ιβ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/3283/215/ 23.2.2021 του Γενικού Διευθυντή του ΥΠΕΝ, με την οποία εγκρίθηκε Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) για την εγκατάσταση και λειτουργία δύο εργοταξιακών χώρων, στον μώλο Δραπετσώνας και στην Ακτή Βασιλειάδη, για τις ανάγκες κατασκευής του έργου της Νότιας Επέκτασης, και, τέλος

ιγ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/40543/2751/25.6.2021 του αυτού Γενικού Διευθυντή, με την οποία εγκρίθηκε ΤΕΠΕΜ για την εγκατάσταση και λειτουργία δύο εργοταξίων στην επισκευαστική ζώνη Περάματος (περιοχή ΟΛΠ ΑΕ), για τις ανάγκες κατασκευής του έργου «Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (συμπεριλαμβανομένων των πλωτών δεξαμενών) – Φάση Β».

Από τις τέσσερις προσβαλλόμενες πράξεις, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ απέρριψε την πρώτη και την τέταρτη προσβαλλόμενη πράξη/απόφαση και έκανε δεκτή την δεύτερη (εν μέρει) και την τρίτη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, «η Επιτροπή Αναστολών κρίνει ότι συντρέχει περίπτωση να ανασταλεί η εκτέλεση της απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/3283/215/23.2.2021 (ιβ’ προσβαλλόμενης), μέχρις ότου δημοσιευθεί απόφαση του Δικαστηρίου επί της εκκρεμούς αιτήσεως ακυρώσεως, κατά το μέρος που αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση της νότιας επέκτασης του επιβατικού λιμένος Πειραιώς, έργου που απαιτεί μείζονες επεμβάσεις [εκβάθυνση του λιμένα σε βάθη από -19 έως -29,5 μ., στην α’ φάση, και δημιουργία κρηπιδότοιχου μήκους 1,5 χλμ.] και δεν μπορεί να εκτελεσθεί, δυνάμει του π.δ. από 19.1.2023, προτού εγκριθεί, κατόπιν διαβούλευσης, η προπεριγραφείσα κυκλοφοριακή μελέτη».

Με άλλα λόγια, το Τμήμα Ανατολών του ΣτΕ ζητεί να σταματήσει η επέκταση του λιμένα Κρουαζιέρας και η βυθοκόρησή του μέχρις ότου ολοκληρωθεί η κυκλοφοριακή μελέτη. Σημειώνεται ότι η έγκριση που έλαβε ο ΟΛΠ για την υλοποίηση του νέου Master Plan αξιοποίησης του λιμένα Πειραιά προαπαιτεί την εκπόνηση ολοκληρωμένης κυκλοφοριακής μελέτης, ιδίως ως προς την επιβάρυνση που θα προκληθεί από τη λειτουργία του νέου λιμένα κρουαζιερόπλοιων. Η μελέτη αυτή, όπως αναφέρει η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ, έχει ήδη υποβληθεί στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και θα τεθεί σε διαβούλευση, αλλά δεν έχει εγκριθεί.

Και συνεχίζει: «Περαιτέρω, η Επιτροπή Αναστολών κρίνει ότι η υπό στοιχείο ια’ προσβαλλόμενη πράξη πρέπει να ανασταλεί και κατά το μέρος που η παρεχόμενη με αυτήν περιβαλλοντική αδειοδότηση αφορά: 

α. τη βυθοκόρηση του κεντρικού λιμένος Πειραιώς και 

β. την κατασκευή και λειτουργία του έργου επέκτασης του προβλήτα Ι του λιμένος Ηρακλέους, σε επιφάνεια 35 στρεμμάτων, με κατασκευή νέων κρηπιδωμάτων μήκους 500 περίπου μέτρων».

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, τα δύο προαναφερόμενα έργα ενέχουν επεμβάσεις που είναι πιθανόν να προκαλέσουν βλάβη δυσχερώς επανορθώσιμη, διότι συνδέονται, όπως και το έργο της δημιουργίας νέου λιμένος κρουαζιερόπλοιων, με το πρόβλημα της διαχείρισης/διάθεσης των βυθοκορημάτων που θα προκύψουν, για την επίλυση του οποίου μάλιστα αναζητείται άλλη μέθοδος από την ΟΛΠ Α.Ε. (βλ. το από 24.2.2023 προμνησθέν έγγραφό της), όπως η διάθεση των βυθοκορημάτων σε αδειοδοτημένες χερσαίες εγκαταστάσεις, αντί της απόρριψής τους σε θαλάσσια περιοχή ή της ενσωμάτωσής τους σε τσιμεντοκιβώτια άλλου λιμενικού έργου.

Επίσης, η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ αναφέρει ότι «πρέπει να ανασταλεί η εκτέλεση και της ιβ’ προσβαλλόμενης πράξης ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/3283/215/23.2.2021 του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, με την οποία εγκρίθηκε η Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη των εργοταξιακών χώρων για την κατασκευή του ίδιου έργου [της νότιας επέκτασης του λιμένα], του οποίου αναστέλλεται, κατά τα ανωτέρω, η εκτέλεση».

Η αίτηση ακύρωσης της αναφερόμενης προσφυγής έχει αποφασιστεί να συζητηθεί ενώπιον της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, κατόπιν αναβολής, την 22α Σεπτεμβρίου 2023. Η υπόθεση αυτή, δεν αποκλείεται να συζητηθεί εκ παραλλήλου με άλλες 7 προσφυγές που έχουν κατατεθεί στο ΣτΕ σχετικά με την νέο master plan του ΟΛΠ, που εκδόθηκε στις αρχές του 2023.

 

Πηγή: powergame.gr

Διαβάστε επίσης

Lamda: Συμφωνία με ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. για την αγοραπωλησία των 4 μη πλόιμων αεροσκαφών στο ΕλληνικόΠΕΙΡΑΙΑΣ - NOTIA

Η LAMDA Development ανακοινώνει ότι προχώρησε μέσω της θυγατρικής της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. στην υπογραφή σύμβασης με το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων Ολυμπιακής Αεροπορίας (ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α...

Ν. Μανωλάκος: Η Γυναίκα είναι σταθερή ιερή αξία - Η ισότητα των δύο φύλων  αδιαπραγμάτευτηΠΕΙΡΑΙΑΣ - NOTIA

Εκδήλωση αφιερωμένη στις Πειραιώτισσες διοργάνωσε ο υποψήφιος Βουλευτής ΝΔ Α’ Πειραιώς Νήσων Νίκος Μανωλάκος Πειραιώτισσες, όλων των ηλικιών και από κάθε συνοικία της πόλης, αποδέχ...

Θερμή υποδοχή Τσίπρα από τον Μητροπολίτη Πειραιά: Τα λόγια που αντάλλαξανΠΕΙΡΑΙΑΣ - NOTIA

Στην τελική ευθεία μπαίνει η προεκλογική περίοδος και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει τις περιοδείες του. Σήμερα, Τρίτη 9/5 ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στην Α΄ Πειρα...

Θοδωρής Δρίτσας: Σήμερα υποδεχόμαστε στον Πειραιά τον πρόεδρο Αλέξη ΤσίπραΠΕΙΡΑΙΑΣ - NOTIA

O υποψήφιος βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Α΄ Πειραιά Νησιών Θοδωρής Δρίτσας, φιλοξενήθηκε το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Σήμερα», από τους δημοσιογρά...

Ν.Μανωλάκος: Η Γυναίκα είναι σταθερή ιερή αξία - Η ισότητα των δύο φύλων αδιαπραγμάτευτηΠΕΙΡΑΙΑΣ - NOTIA

Εκδήλωση αφιερωμένη στις Πειραιώτισσες διοργάνωσε ο υποψήφιος Βουλευτής ΝΔ Α’ Πειραιώς Νήσων Νίκος Μανωλάκος   Πειραιώτισσες, όλων των ηλικιών και από κάθε συνοικία της πόλης, αποδ...

Συνελήφθη ανθυπασπιστής του Λιμενικού για την χειροβομβίδα στην Γλυφάδα ΠΕΙΡΑΙΑΣ - NOTIA

Ένας 45χρονος Ανθυπασπιστής του Λιμενικού Σώματος φέρεται να βρίσκεται πίσω από τη χειροβομβίδα που είχε εντοπιστεί έξω από πολυκατοικία στη Γλυφάδα την περασμένη Τετάρτη (3/5). Ο ...

Τραγωδία: Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε 13χρονη στην Καλλιθέα - Συνελήφθη ο οδηγόςΠΕΙΡΑΙΑΣ - NOTIA

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση - Μία ώρα προσπαθούσαν οι γιατροί να τη σώσουν.   Υπέκυψε στα τραύματά του ένα 13χρονο κορίτσι που παρασύρθηκε ...

"Come Together" στον Πειραιά: Διαγωνισμός νέων συγκροτημάτων και τραγουδοποιώνΠΕΙΡΑΙΑΣ - NOTIA

Ο  Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Πειραιά  διοργανώνει διαγωνισμό νέων τραγουδοποιών και συγκροτημάτων, ο οποίος απευθύνεται σε αγόρια, κορίτσια και συγκρ...