Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος στην Αίγινα

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος στην οδό Αφαίας 32 Αίγινα 40m. Πληροφορίες Μαρία Χαλδαίου
τηλ: 22970 24614 και 6955413939.

Διαβάστε επίσης