ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Λουκέτα και βαρύτατα πρόστιμα στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής

Σαρανταοκτάωρα λουκέτα, ακόμη και «σφράγισμα» επιχειρήσεων για έναν μήνα, αλλά και «τσουχτερά» πρόστιμα ρίχνει άμεσα στον «πόλεμο» με τους φορολογικούς παραβάτες η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ξεκαθαρίζοντας από την αρχή του καλοκαιριού τις προθέσεις της.

 


Ήδη οι φορολογικές αρχές έχουν καταστρώσει αναλυτικό σχέδιο δράσης για τις καλοκαιρινές τους εξορμήσεις σε τουριστικούς και ιδιαίτερα δημοφιλείς θερινούς προορισμούς, με δεδομένο ότι η φετινή τουριστική σεζόν ξεκινά με αυξημένες κρατήσεις, κατ’ επέκταση και αυξημένες εισπράξεις. Ιδιαίτερη φυσικά έμφαση αναμένεται να δοθεί και φέτος στην έκδοση αποδείξεων από τους υπόχρεους, καθώς η μη τήρηση του νόμου έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες στο σκέλος του ΦΠΑ, «πηγή» από την οποία το ελληνικό Δημόσιο χάνει σε ετήσια βάση πάνω από 5,5 δισ. ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό θα διενεργηθούν δεκάδες χιλιάδες μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι πρόληψης από τις ΔΟΥ και από τις ΥΕΔΔΕ (Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων), τόσο σε νησιά του Αιγαίου όπως Μύκονος, Σαντορίνη, Πάρος, Πάτμος κ.ά., αλλά και σε τουριστικές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Σαρωτικοί έλεγχοι
Οι έλεγχοι θα είναι σαρωτικοί σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες και οι «ράμπο» της ΑΑΔΕ θα έχουν στη διάθεσή τους δεδομένα μέσω των κινητών τους τηλεφώνων, τάμπλετ και ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ θα μπορούν να σκανάρουν τις αποδείξεις με τα κινητά για να διαπιστώνουν τη γνησιότητά τους. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στις επιχειρήσεις που εντοπίζονται να μην κόβουν αποδείξεις αρχικά επιβάλλεται πρόστιμο, αλλά εάν είναι πάνω από 10 οι αποδείξεις που δεν κόπηκαν ή η αξία τους υπερβαίνει το ποσό των 500 ευρώ, τότε οι ελεγκτές βάζουν «λουκέτο».

Ειδικότερα σε περίπτωση μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου, ή έκδοσης, ή λήψης ανακριβούς στοιχείου, για πράξη που επιβαρύνεται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 250 ευρώ σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικών βιβλίων και των 500 ευρώ σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.

Σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο 100% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, από το ποσό των 500 ευρώ σε περίπτωση απλογραφικών βιβλίων και των 1.000 ευρώ σε περίπτωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.

Στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο 200% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 1.000 ευρώ σε περίπτωση απλογραφικών βιβλίων και των 2.000 ευρώ σε περίπτωση διπλογραφικών βιβλίων.

Στην περίπτωση που κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστωθεί η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση περισσοτέρων από 10 παραστατικών πώλησης ή εφόσον διαπιστώνεται ότι η αξία των παραστατικών πώλησης τα οποία δεν εκδόθηκαν ή εκδόθηκαν ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 ευρώ, ανεξαρτήτως του πλήθους τους, αναστέλλεται άμεσα για 48 ώρες η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος. Στην περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια του φορολογικού ελέγχου με χρησιμοποίηση βίας ή απειλής κατά των ελεγκτών επιβάλλεται «λουκέτο» μέχρι και 1 μήνα με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ.

 

 

Έλεγχοι και για την τήρηση των λογιστικών αρχείων
Οι έλεγχοι  της ΑΑΔΕ αναμένεται να επεκταθούν σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις για το εάν τηρούν με «ευλάβεια» τα λογιστικά τους αρχεία ή τα αρχεία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, ή για το εάν έχουν υποβάλει δηλώσεις, καθώς στην αντίθετη περίπτωση θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυστηρά πρόστιμα που μπορούν να ανέλθουν ακόμη και στις 150.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι η ελεγχόμενη επιχείρηση δεν τήρησε τα προβλεπόμενα λογιστικά βιβλία, θα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 15% επί των εσόδων της από επιχειρηματική δραστηριότητα για κάθε ελεγχόμενο έτος για το οποίο διαπιστώνονται τα ανωτέρω, όπως αυτά προκύπτουν από τον μέσο όρο των δηλωθέντων εσόδων με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων φορολογικών ετών, μη συμπεριλαμβανομένου εκείνου για το οποίο δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Το πρόστιμο μάλιστα αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 10.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικών βιβλίων ή των 30.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, ούτε μπορεί να είναι ανώτερο του τριπλάσιου του κατά περίπτωση κατώτερου προστίμου. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί η μη υποβολή έστω και μίας από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των 3 τελευταίων φορολογικών ετών παρά την ύπαρξη σχετικής υποχρέωσης, το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των εσόδων των υποβληθεισών δηλώσεων και δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 30.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικών βιβλίων και των 50.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, ούτε μπορεί να είναι ανώτερο του τριπλάσιου του κατά περίπτωση κατώτερου προστίμου.

 

Ναυτεμπορική 

Διαβάστε επίσης

ΑΑΔΕ: Στο «μικροσκόπιο» οι μεγάλες επιχειρήσεις και ο μεγάλος πλούτος – Ποιοι πρόσθετοι φόροι βεβαιώθηκανΟικονομία

Τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη βελτιώνουν σημαντικά τα αποτελέσματα των φορολογικών ελέγχων της  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),  καθώς γίνονται πλέον στοχευμένα με «οδ...

ΑΑΔΕ: Χωρίς επιστροφή φόρου 270.000 δικαιούχοι γιατί δεν δήλωσαν ΙΒΑΝΟικονομία

Μπορεί τη εφετινή χρονιά οι επιστροφές φόρου εισοδήματος να έχουν βεβαιωθεί και πιστωθεί ταχύτερα από κάθε άλλη χρονιά, παρ΄ όλα αυτά,  270.000 πολίτες κι επιχειρήσεις  εξακολουθού...

Εξοικονομώ 2023: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Προϋποθέσεις, ποσά και δικαιούχοιΟικονομία

Η ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων   https://exoikonomo2023.gov.gr ,  για το πρόγραμμα « Εξοικονομώ 2023» , άνοιξε σήμερα Δευτέρα 12 Ιουνίου και θα δέχεται αιτήσεις  έως και την...

Εξοικονομώ 2023: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Προϋποθέσεις, ποσά και δικαιούχοιΟικονομία

Η ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων  https://exoikonomo2023.gov.gr,  για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023» , ανοίγει σήμερα Δευτέρα 12 Ιουνίου και θα δέχεται αιτήσεις  έως και την 1...

Fitch: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒ+ με σταθερές προοπτικέςΟικονομία

O οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒ+ με σταθερές προοπτικές. Στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι το αξιόχρεο υποστηρίζεται από δ...