ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ξεκινά από το Δημόσιο: Διάλειμμα 15 λεπτών για κάθε δίωρο μπροστά από τον υπολογιστή

Παναγιώτης Τσιμπούκης
 

To Συμβούλιο της Επικρατείας δικαίωσε εργαζόμενο σε λογιστήριο νοσοκομείου - Σε περίπτωση που δεν χορηγηθεί ο χρόνος ξεκούρασης που περιλαμβάνεται στο ωράριο πρέπει να δοθεί πρόσθετη αμοιβή - Ανοίγει ο δρόμος για χιλιάδες προσφυγές από υπαλλήλους

 

Oι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ, στα ΝΠΔΔ και γενικότερα στους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα οι οποίοι καθημερινά χειρίζονται ηλεκτρονικούς υπολογιστές και είναι μπροστά από οθόνες ανά δύο ώρες πρέπει να διακόπτουν την εργασία τους, είτε για διάλειμμα 15 λεπτών είτε για να ασχοληθούν σε εργασία εκτός υπολογιστή. Και εάν αυτό δεν συμβαίνει, μπορούν οι εργαζόμενοι να διεκδικήσουν αποζημίωση για ηθική βλάβη, αποφάνθηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας, ανοίγοντας έτσι τον ασκό του Αιόλου για μια σειρά διεκδικήσεων από την πλευρά των εργαζομένων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

 
Παράλληλα, οι σύμβουλοι Επικρατείας σημειώνουν ότι οι επικεφαλής των δημόσιων κ.λπ. φορέων υποχρεούνται -και όχι απλώς έχουν την ευχέρεια- να σχεδιάζουν τη δραστηριότητα των εργαζομένων σε υπολογιστές με τέτοιον τρόπο ώστε να λαμβάνουν ανά δύο ώρες διάλειμμα.


Το ΣΤ’ Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (πρόεδρος ο αντιπρόεδρος Ιωάννης Γράβαρης και εισηγήτρια η σύμβουλος Επικρατείας Κωνσταντίνα Φιλοπούλου) με την υπ’ αριθμ. 540/2021 απόφασή του δικαίωσε εργαζόμενο διοικητικό υπάλληλο σε κρατικό νοσοκομείο της Αττικής. Ο υπάλληλος διορίστηκε τον Ιανουάριο του 2008 στο νοσοκομείο και εργαζόταν «πλήρως και αποκλειστικά ενώπιον οθόνης ηλεκτρονικού υπολογιστή» στο λογιστήριο του νοσοκομείου.

 
Μετά την αποχώρησή του προσέφυγε στα Διοικητικά Δικαστήρια υποστηρίζοντας ότι η διοίκηση του νοσοκομείου όλα αυτά τα χρόνια που εργαζόταν δεν τήρησε την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία (Οδηγία 90/270/ΕΟΚ και Π.Δ. 398/1994) για «την ασφάλεια στην εργασία και την προστασία της υγείας των εργαζομένων». Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι ουδέποτε του χορηγήθηκε προβλεπόμενο ανά δίωρο διάλειμμα, αλλά ούτε ανά δύο ώρες εναλλακτικά απασχολήθηκε σε καθήκοντα χωρίς χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή με οθόνη.
 

 
Ως εκ τούτου, υποστήριξε ότι «υπέστη βλάβη στην υγεία του λόγω της συνεχούς έκθεσής του ενώπιον της οθόνης του ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενώ εθίγη και το προστατευόμενο δικαίωμά του στη διασφάλιση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας».


52798353_l


 
Σημειώνει μάλιστα ότι κάθε ημέρα έχανε 60 λεπτά διαλείμματα, δηλαδή έχανε ημερησίως χρόνο κατά τον οποίο θα έπρεπε να αναπαύεται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να του οφείλεται αποζημίωση, το ποσό που θα ελάμβανε κάποιος άλλος υπάλληλος ο οποίος θα τον αντικαθιστούσε τον χρόνο των διαλειμμάτων.
Ζήτησε όμως και χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη «εξαιτίας της παράνομης συμπεριφοράς του νοσοκομείου, συνεπεία της παροχής της εργασίας του υπό συνθήκες έκθεσης της υγείας του σε κίνδυνο».


Ετσι, για διάστημα δύο ετών αξίωσε το ποσό των 2.900 ευρώ περίπου ως αποζημίωση και ως αδικαιολόγητο πλουτισμό και 3.000 ευρώ για χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη.

 
Οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν ότι η διοίκηση του νοσοκομείου, με την ιδιότητα του εργοδότη, παρέλειψε παντελώς να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του Π.Δ. 398/1994 για τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων.

Το νοσοκομείο, σύμφωνα με τους συμβούλους Επικρατείας, δεν τήρησε την υποχρέωση «να προβεί σε ανάλυση και να αξιολογήσει τις θέσεις εργασίας και, μετά από διαβουλεύσεις με τους εργαζομένους ή και τους εκπροσώπους τους, να προβεί στον σχεδιασμό της δραστηριότητας των εργαζομένων, της κατηγορίας του ενάγοντος, ο οποίος χρησιμοποιούσε επί καθημερινής βάσεως πλήρως και αποκλειστικά οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή, με τρόπο ώστε να εναλλάσσεται ανά δίωρο και για διάστημα μέχρι 15 λεπτών η εργασία αυτού ενώπιον της οθόνης, ανάλογα με τις ειδικότερες συνθήκες απασχόλησής του, είτε με ανάθεση σε αυτόν άλλης δραστηριότητας είτε με τη χορήγηση διαλείμματος».

Μάλιστα, υπογραμμίζει το ΣτΕ ότι «ο χρόνος αυτός των ολιγόλεπτων διακοπών αποτελεί χρόνο εργασίας εντός του νόμιμου ωραρίου του εργαζομένου και όχι χρόνο ανάπαυσης αυτού, επιπλέον του ωραρίου απασχόλησής του, για τον οποίο ο εργαζόμενος, εφόσον μη νομίμως δεν του έχει χορηγηθεί ολιγόλεπτο διάλειμμα εργασίας, θα εδικαιούτο πρόσθετης αμοιβής».

 
 
Επιπτώσεις στην υγεία

Η παράνομη παράλειψη του νοσοκομείου να ρυθμίσει το θέμα των διαλειμμάτων και τη λήψη των προβλεπόμενων αναγκαίων προστατευτικών και προληπτικών μέτρων για τους εργαζομένους (εξέταση ματιών και όρασης κατά τακτά χρονικά διαστήματα, χρήση ειδικών γυαλιών κ.λπ.), συνιστά έκθεση της υγείας των εργαζομένων σε κίνδυνο, για την οποία «αυτός θα εδικαιούτο εύλογης χρηματικής ικανοποίησης».

Πέρα από όλα αυτά, οι σύμβουλοι Επικρατείας καθιστούν σαφές ότι οι επικεφαλής του Δημοσίου κ.λπ. υπό την ιδιότητα του εργοδότη υποχρεούνται και «όχι έχουν την ευχέρεια» να σχεδιάζουν τη δραστηριότητα των εργαζομένων «με τέτοιον τρόπο ώστε η καθημερινή εργασία σε οθόνες οπτικής απεικόνισης να διακόπτεται είτε με αλλαγή δραστηριότητας του εργαζομένου, είτε, εναλλακτικά, εφόσον δηλαδή δεν είναι εφικτή η αλλαγή αυτή, με διαλείμματα, σε κάθε δε περίπτωση ο χρόνος απομάκρυνσης του εργαζομένου από τη θέση της εργασίας με οθόνη οπτικής απεικόνισης πρέπει να είναι διάρκειας έως 15 λεπτών ανά δίωρο απασχόλησης ενώπιον της οθόνης». Και αυτό ανεξάρτητα από το αν έχει αποβεί άκαρπη η σχετική διαβούλευση για το θέμα αυτό με τους εκπροσώπους των εργαζομένων ή ακόμη και με τους ίδιους τους εργαζομένους.

Τελικά, το ΣτΕ ανέπεμψε την υπόθεση στα Διοικητικά Δικαστήρια για να προσδιορίσουν το ύψος της χρηματικής ικανοποίησης για την ηθική βλάβη που υπέστη ο εργαζόμενος και απέρριψε όλες τις άλλες αξιώσεις του.

 
 
 
Πηγή: Protothem.gr

Διαβάστε επίσης

Απόφαση-σταθμός για το Δημόσιο: Διάλειμμα 15 λεπτών για κάθε δίωρο μπροστά από τον υπολογιστήΕλλάδα

Oι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ, στα ΝΠΔΔ και γενικότερα στους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίοι καθημερινά χειρίζονται ηλεκτρονικούς υπολογιστές και είναι μπροσ...

Πέτρος Φιλιππίδης: Τέταρτη υπόθεση που τον «καίει» – Τα… γύρισε πασίγνωστη ηθοποιόςΕλλάδα

«Τετ α τετ» με την ανακρίτρια θα βρεθεί πλέον ο Πέτρος Φιλιππίδης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να λάβει τις επόμενες ημέρες κλήση προκειμένου να απολογηθεί. Ακριβώς ...

Πανελλήνιες: Ανακοινώθηκαν τα στατιστικά των βαθμολογιών - Αναλυτικοί πίνακεςΕλλάδα

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας, τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών των Πανελληνίων Εξετάσεων για τους υποψηφίους από τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ.   Copy video url P...

Μέχρι αύριο οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς και την εστίασηΕλλάδα

Μέχρι αύριο θα γίνουν οι ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη τόσο για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών σε συγκεκριμένες κατηγορίες όσο και για τον τρόπο λειτουργ...

Τροχαίο ατύχημα είχε ο Φάνης Χριστοδούλου στην Πάρο -Θα γίνει αεροδιακομιδή στην Αθήνα Ελλάδα

  Τροχαίο ατύχημα με τη μηχανή του είχε στην Πάρο ο Φάνης Χριστοδούλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας θα μεταφερθεί με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ στην Αθήνα, προκε...

Συνεχείς συσκέψεις του πρωθυπουργού για υποχρεωτικό εμβολιασμό – Με ποιες επαγγελματικές ομάδες θα ξεκινήσειΕλλάδα

  Πρώτοι στην «σειρά» οι εργαζόμενοι σε μονάδες κοινωνικής φροντίδας, ακολουθούν οι υγειονομικοί - Γεωργαντάς: 18-20 Ιουλίου ξεκινούν οι αιτήσεις από τους νέους για τα 150 ευρώ   Σ...

Κορονοϊός: Φοβούνται επανάληψη του περυσινού χειμώνα οι ειδικοί - Προειδοποίηση Παγώνη για τους εμβολιασμούςΕλλάδα

  Η κ. Ματίνα Παγώνη τόνισε ότι δεν μπορούμε να έχουμε πάλι lockdown, αλλά σε περίπτωση έξαρσης της πανδημίας θα ληφθούν τοπικά περιοριστικά μέτρα, ανάλογα με τα ποσοστά εμβολιασμο...

Trafficking 19χρονης: Το σκοτεινό προφίλ του 39χρονου αστυνομικού που την εξέδιδε και η μπλούζα… με τον “Σιρινάκη”Ελλάδα

Εμμονή με τις «ροζ ταινίες» είχε ο 39χρονος αστυνομικός, ο οποίος για περίπου δύο μήνες κρατούσε φυλακισμένη και εξέδιδε με τη βία την 19χρονη. Μάλιστα κατά την μεταγωγή του στα δι...