ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ελληνικός Τουρισμός - Όλγα Κεφαλογιάννη: Το σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη του - Έργα ύψους 387 εκατ. ευρώ

Χριστίνα Λαϊνοπούλου*

Έργα συνολικού ύψους 387,24 εκατ. ευρώ έχουν προγραμματιστεί και υλοποιούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) στον Ελληνικό τουρισμό, στο πλαίσιο βασικών δράσεων που υλοποιεί το Υπουργείο Τουρισμού για την τουριστική ανάπτυξη με αναβάθμιση των υφιστάμενων τουριστικών υποδομών της χώρας.

 

Αυτό ανέφερε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα  Κεφαλογιάννη σήμερα Τετάρτη 15 Νοεμβρίου, σε συνέντευξη Τύπου, παρουσιάζοντας τις βασικές δράσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στον Tουρισμό.

Οι προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων από δυνητικούς δικαιούχους είτε «τρέχουν» ήδη, είτε πρόκειται να ανοίξουν μέχρι τα τέλη του 2023 ή το πολύ τις αρχές του 2024.

Τα έργα διαρθρώνονται σε τέσσερις άξονες:

 • στην προώθηση της βιωσιμότητας των προορισμών μας,
 • στη διαφοροποίηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος,
 • στην αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και τέλος
 • στην ενίσχυση της προώθησης και προβολής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με νέα προσέγγιση και αξιοποίηση νέων εργαλείων.  

Τα κονδύλια θα απορροφηθούν σε 4 δράσεις ΤΑΑ του υπουργείου Τουρισμού με γνώμονα της ενίσχυση της ολοκληρωμένης και βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, που είναι η Τουριστική Ανάπτυξη (322 εκατ. ευρώ), η Τουριστική Εκπαίδευση (45 εκατ. ευρώ), ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων (10 εκατ. ευρώ) και ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός του ΕΟΤ (10 εκατ. ευρώ).

Τα χρονοδιαγράμματα της Κομισιόν είναι αυστηρά, με τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων δυνητικών δικαιούχων να «κλείνουν», ανά έργο, το πολύ μέχρι το Μάρτιο του 2024 και με ορίζοντα υλοποίησης των έργων μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2025. 

Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη και θα υλοποιηθούν άμεσα τέσσερις δράσεις που αφορούν στην  αναβάθμιση εγκαταστάσεων χιονοδρομικών και ορειβατικών καταφυγίων, την βελτίωση της προσβασιμότητας σε παραλίες και την αναβάθμιση των τουριστικών λιμένων. Οι δράσεις αυτές κινητοποιούν ήδη πόρους ύψους περίπου 222 εκατομμυρίων ευρώ.  

Παράλληλα, δρομολογείται η ένταξη της μεγάλης αγοράς του silver tourism στο υποέργο που αφορά τον τουρισμό υγείας και ευεξίας, το οποίο βρίσκεται σε τελικό στάδιο επεξεργασίας.

Επίσης, στο υποέργο αναβάθμισης τουριστικών λιμένων, τα κονδύλια του ΤΑΑ αναμένεται να υποκινήσουν επενδύσεις ιδιωτικής συμμετοχής που φτάνουν τα 300 εκατ. ευρώ.

Οι προϋπολογισμοί για κάθε δράση και υποκατηγορία δράσης διαμορφώθηκαν βάσει έρευνας αγοράς, σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού, ενώ η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα γίνεται κατά χρονική σειρά υποβολής επενδυτικών σχεδίων έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού, στη βάση του «First come, first served».

Όπως τόνισε η κυρία Κεφαλογιάννη, στην παρουσίαση, το Υπουργείο εργάζεται εντατικά ώστε να επιτύχει τη μέγιστη απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων, ενώ τόνισε πως διαθέτει το σχέδιο και την πολιτική βούληση ώστε να κερδίσει αυτή τη μεγάλη ευκαιρία. 

Με την υλοποίηση όλων των έργων που έχουμε σχεδιάσει και υλοποιούμε, κατέληξε η υπουργός Τουρισμού, στοχεύουμε σε μια ανάπτυξη που αφορά όλη τη χώρα και τα οφέλη της οποίας θα κατανέμονται στην κοινωνία και τους πολίτες ισόρροπα δίκαια και ανταποδοτικά.

Μεταξύ άλλων, στη δράση Ψηφιακού Μετασχηματισμού, προβλέπεται η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας του υπουργείου (“MyDigitalTourism”), με στόχο να καταγράφονται όλες οι αφίξεις και αναχωρήσεις τουριστών στα ξενοδοχεία και να υπάρχουν ακριβέστερα στοιχεία για τον αριθμό των επισκεπτών στη χώρα σε πραγματικό χρόνο. Όπως υπογράμμισε η κ. Κεφαλογιάννη, θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο καταγράφουμε τους επισκέπτες και με τον τρόπο αυτό θα μπορούμε να δρομολογούμε έγκαιρα κατάλληλες προωθητικές καμπάνιες μέσω του ΕΟΤ. Σκοπός της πλατφόρμας, θα είναι και η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών, επιχειρηματιών, ταξιδιωτών, σε θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού.

Συνοπτικά, η δράση Τουριστική Ανάπτυξη περιλαμβάνει τα υποέργα...

 • Tο έργο που αφορά στη «Διαχείριση Προορισμών», με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ. Από τις 3 Νοεμβρίου έχει δημοσιευτεί η Διακήρυξη με σκοπό τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαισίου που αφορά στη δημιουργία Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών.
 • Το έργο Ορεινού Τουρισμού, με προϋπολογισμό 56 εκατομμύρια ευρώ. Στις 25 Οκτωβρίου δημοσιεύτηκαν οι σχετικές προσκλήσεις, με λήξη προθεσμίας υποβολής επενδυτικών σχεδίων την 31η Μαρτίου 2024.
 • Tην προώθηση του τουρισμού υγείας και ευεξίας με την αξιοποίηση ιαματικών πηγών, με προϋπολογισμό 28 εκατομμύρια ευρώ. Το σχέδιο της σχετική πρόσκλησης δυνητικών δικαιούχων βρίσκεται σε στάδιο τελικής επεξεργασίας.
 • Aύξηση της αναγνωρισιμότητας  των αγροτουριστικών και γαστρονομικών προορισμών και δραστηριοτήτων. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται αρχικά η ανάπτυξη ενός Δικτύου Αγροδιατροφής, Γαστρονομίας και Τουρισμού.
 • Aναβάθμιση των υποδομών των τουριστικών λιμένων ανά την επικράτεια. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο του υπουργείου Τουρισμού που χρηματοδοτείται από πόρους του ΤΑΑ, συνολικου προϋπολογισμού 159 εκ. ευρώ.
 • Βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο «Προσβάσιμες Παραλίες», προϋπολογισμού 17 εκατ. ευρώ. Η Πρόσκληση δημοσιεύτηκε τον περασμένο μήνα.
 • Σε εξέλιξη βρίσκεται επιπλέον έργο που περιλαμβάνει την χρηματοδότηση εκπόνησης μελετών για νέα καταδυτικά πάρκα καθώς και αναβάθμιση υφιστάμενων θαλάσσιων πάρκων. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται ακόμα η σύναψη Συμβάσεων: για τη δημιουργία σχετικής ψηφιακής πλατφόρμας πληροφόρησης του κοινού και για ενέργειες προώθησης και προβολής τους καταδυτικού τουρισμού.

 

Δράση Τουριστική Εκπαίδευση

- Η παροχή ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από  παρόχους κατάρτισης,

- Καταβολή επιδόματος σε τουλάχιστον 18.000 καταρτιζόμενους για συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης.

 

Δράση Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων 

-MyDigitalTourism

 

Δράση Ψηφιακός Μετασχηματισμός του ΕΟΤ (Βρίσκεται σε διαδικασία ένταξης που αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα)

- δημιουργία Ψηφιακού Τουριστικού Χάρτη όπου θα παρουσιάζεται με λεπτομέρεια το τουριστικό προϊόν της χώρας και θα αποτυπώνονται με ελκυστικό τρόπο τα ειδικά χαρακτηριστικά των προορισμών. Ενδεικτικά, η πληροφόρηση θα αφορά, σε αξιοθέατα, δραστηριότητες/εμπειρίες και τοπικά προϊόντα. Θα προηγηθεί, βεβαίως, λεπτομερής χαρτογράφηση των πόρων κάθε τουριστικού προορισμού.

- δημιουργία ενός ψηφιακού αποθετηρίου. Το εργαλείο αυτό θα λειτουργήσει ως αυτόνομη συλλογή πληροφοριακού υλικού του ΕΟΤ στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς.

- θα αναπτυχθεί ένα καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης των ταξιδιωτών. Με χρήση τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης 2ης γενιάς, θα παρέχει στο κοινό πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και θα περιλαμβάνει μια διαδικτυακή πύλη που θα αποτελέσει την μετεξέλιξη του υφιστάμενου επίσημου portal visitgreece.gr, αλλά και μια εφαρμογή για φορητές συσκευές.

*Πηγή: tornosnews.gr

 

Διαβάστε επίσης

ΞΕΕ: Σε τρία σημεία οι ενστάσεις στις ρυθμίσεις για τη βραχυχρόνια μίσθωση και το "τέλος ανθεκτικότητας"ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τρεις επισημάνσεις σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων και τη θέσπιση του «τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση» για τα ξενοδοχεία, έκανε ο Πρόεδρος ...

Philoxenia Forum 2023: Υπερτουρισμός στην Ελλάδα δεν υπάρχει - Απαιτείται χρονική και χωρική επιμήκυνση της σεζόνΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η πρόκληση του υπερτουρισμού και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο τουριστικό προϊόν απασχόλησαν τις εργασίες του Philoxenia Forum 2023 με θέμα  «Αναζητώντας την ισορροπία:...

Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας | Αριθμοί ρεκόρ με πάνω από 70.000 αθλητές και 200.000 συνοδούςΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Στον κατάμεστο αρχαιολογικό χώρο του Τύμβου του Μαραθώνα πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η τελετή έναρξης του 40ού Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, το μεσημέρι του Σαββάτου. Ά...

Όλγα Κεφαλογιάννη: Ο ελληνικός τουρισμός μπορεί και αλλάζει, εξελίσσεται, προσαρμόζεται, ανοίγει καινούργιους δρόμουςΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

«Ο ελληνικός τουρισμός μπορεί και αλλάζει, εξελίσσεται, προσαρμόζεται, ανοίγει καινούργιους δρόμους. Ένας νέος κύκλος ανάπτυξης ξεκινάει, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, το μέτρο και...

Όλγα Κεφαλογιάννη: Κορυφαίο αθλητικό και πολιτιστικό γεγονός με παγκόσμια απήχηση ο αυθεντικός ΜαραθώνιοςΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας είναι σημείο αναφοράς για την πόλη και αποτελεί πλέον μέρος της πολιτιστικής της κληρονομιάς  και της ταυτότητάς της.    Αυτό επεσήμανε η υπουργό...

ΗΠΑ: Οι ταξιδιώτες ακυρώνουν ή αναβάλλουν τις προγραμματισμένες διακοπές τους στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική όσο μαίνεται ο πόλεμος Ισραήλ-ΧαμάςΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Οι ταξιδιώτες ακυρώνουν ή αναβάλλουν τις προγραμματισμένες διακοπές τους στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική με τον φόβο ότι μπορεί να επιδεινωθεί η σύγκρουση του Ισραήλ με την Χ...