ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Σχολές Λιμενικού: 10+1 ερωτήσεις για τις προκαταρκτικές εξετάσεις, τις αιτήσεις και τις προϋποθέσεις εισαγωγής - Προθεσμία έως τις 18/2

 

Έως τις 18 Φεβρουαρίου θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι για την εισαγωγή τους στις σχολές του Λιμενικού Σώματος ενώ αυστηρές είναι οι προϋποθέσεις και τα προσόντα εισαγωγής. Τις λεπτομέρειες εξηγεί ο κ. Δημήτρης Μπαρλάκας, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας LABORA, μέσα από 11 ερωτήσεις και απαντήσεις για το ethnos.gr.

 

1.Ποιος είναι ο αριθμός εισακτέων στις Σχολές Λιμενικού;

Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθορίζεται σε 27 και σε 100, αντιστοίχως.

 

2. Μέχρι πότε κάνω την αίτηση και πώς τη συμπληρώνω;

Όσοι έχουν τα προσόντα και επιθυμούν να εισαχθούν στις παραγωγικές Σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., συμπληρώνουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό εισαγωγής στην Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή / και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το διαγωνισμό, τις ημερομηνίες από 04/02/2022 ημέρα Παρασκευή, έως και 18/02/2022 ημέρα Παρασκευή. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την 18/02/2022 δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής. Δες αναλυτικά τον τρόπο συμπλήρωσης της αίτησης.

 

3. Tι είναι οι Προκαταρκτικές εξετάσεις;

Οι προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) είναι υποχρεωτικές, ενιαίες και κοινές για όλους τους υποψηφίους (άνδρες και γυναίκες) και των δύο παραγωγικών Σχολών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και περιλαμβάνουν υγειονομικές, αθλητικές και ψυχομετρικές δοκιμασίες.

 

4. Τι θα πρέπει να έχω μαζί μου στις ΠΚΕ;

Οι υποψήφιοι προσερχόμενοι την πρώτη ημέρα για τις ΠΚΕ, θα πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά την Αστυνομική τους Ταυτότητα και το Δελτίο Ταυτότητας Υποψηφίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

5. Ποιες είναι οι Προϋποθέσεις και ποια τα προσόντα εισαγωγής;

Να είναι Έλληνες πολίτες.
Να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους.
Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας.
Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να εκπληρώνουν αυτές (στρατεύσιμοι) ή να βρίσκονται νόμιμα εκτός στρατεύματος.
Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, για λόγους πειθαρχίας.
Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση.
Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό
Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.
Να μην είναι χρήστες ναρκωτικών.
Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, έστω και επικουρική (πλήρη ή μερική).
Να μην φέρουν δερματοστιξία (τατουάζ), ή οπές από διάτρηση σώματος (piercing), σε εξωτερικά εμφανές σημείο του σώματός τους, κατά την περιβολή της στρατιωτικής στολής. Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., δεν επιτρέπεται να φέρει δερματοστιξία με απεικονίσεις, οι οποίες εκ του περιεχομένου τους, αίρουν την ουδετερότητα του, η οποία επιβάλλεται από το Σύνταγμα, ή προκαλούν.


6. Ποια είναι τα όρια του ύψους;

Ειδικά καθορίζεται ότι, οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες 1,63μ., αμφότεροι χωρίς υποδήματα.

 

7. Ποιες είναι οι αθλητικές δοκιμασίες των ΠΚΕ;

Τα αγωνίσματα για τις αθλητικές δοκιμασίες είναι:

Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μια προσπάθεια).
Δρόμος 1.000 μ. σε χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μια προσπάθεια).
Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).
Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).
Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το δεξί και το αριστερό χέρι (τρεις προσπάθειες ανά χέρι)

 

8. Απαιτείται εξέταση στην κολύμβηση;

Από φέτος δεν απαιτείται εξέταση στην κολύμβηση στις ΠΚΕ. Παρόλα αυτά όμως οι επιτυχόντες πρέπει να γνωρίζουν κολύμβηση καθώς μετά την κατάταξη τους και εντός 10 ημερών εξετάζονται με μέριμνα της οικείας σχολής. Οι νεοεισαχθέντες σπουδαστές υποχρεούνται να επιτύχουν, με μία προσπάθεια, το ελάχιστο όριο των πενήντα (50) μέτρων ελεύθερης κολύμβησης εντός χρόνου δύο (2) λεπτών, με δυνατότητα επανεξέτασης, για οποιονδήποτε λόγο, εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάταξή τους και σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου έτους της αρχικής κατάταξης στην οικεία Σχολή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 

9. Μου δίνουν επιπλέον μόρια οι αθλητικές δοκιμασίες;

Τα αθλήματα δεν δίνουν επιπλέον μοριοδότηση. Υπάγονται στις ΠΚΕ και έχουν συγκεκριμένα όρια που πρέπει να περάσει ο υποψήφιος για να μπορέσει να διεκδικήσει την εισαγωγή του στο Λιμενικό.

 

10. Τι ακολουθεί μετά την αίτηση;

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των αιτήσεων ακολουθεί η έκδοση της Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά (έως Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022), η υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών (έως Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022 ) και η έκδοση της τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ το αργότερο έως την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022.

 

11. Τα αποτελέσματα των ΠΚΕ ισχύουν για όλα τα ένστολα;

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε όλα τα ένστολα δεν χρειάζεται να υποβληθούν σε ΠΚΕ σε κάθε σώμα ξεχωριστά. Αρκεί να κριθούν ικανοί είτε από τη Λιμενική, είτε από την Αστυνομική είτε από τη Στρατιωτική Αρχή ή από το Πυροσβεστικό σώμα και να προσκομίσουν τη βεβαίωση ικανότητας στις υπόλοιπες επιτροπές ΠΚΕ.

Νικολίτσα Τρίγκα
Εκπαιδευτικό Ρεπορτάζ

 

 

Πηγή: ethnos.gr

Διαβάστε επίσης

Επιδότηση 12-15 εκατ. ευρώ τον μήνα για την ακτοπλοΐα εξετάζει το υπουργείο ΝαυτιλίαςΑκτοπλοΐα

  Για να μην γίνουν αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων και να μην μειωθεί ο αριθμός δρομολογίων   Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε στενή συνεργασία με τον ακτοπλο...

O Αντιναύαρχος Γ.Αλεξανδράκης νέος Αρχηγός Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής ΑκτοφυλακήςΑκτοπλοΐα

  Νέος αέρας στην ηγεσία του Λιμενικού Σώματος.   Ο νέος Αρχηγός Αντιναύαρχος ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ Γ. με την διενέργεια των κρίσεων έτους 2022,  ήδη έδωσε τα πρώτα δείγματα γραφής, από τα ...

Τελετή παράδοσης – παραλαβής Αρχηγίας Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής ΑκτοφυλακήςΑκτοπλοΐα

  Παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη, πραγματοποιήθηκε σήμερα η τελετή παράδοσης – παραλαβής των καθηκόντων του νέου Αρχηγού του Λιμενικού Σ...

Ανησυχία των ακτοπλόων για τις τιμές των ναυτιλιακών καυσίμων - Ο υπ. Ναυτιλίας δεσμεύτηκε να συζητήσει το θέμα με τα συναρμόδια υπουργείαΑκτοπλοΐα

Tην ανησυχία του για τις τιμές των ναυτιλιακών καυσίμων, εξέφρασε σήμερα ο νέος πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας(ΣΕΕΝ) Σπυρίδων Πασχάλης, κατά τη συνάντηση ...

Συνεχίζονται τα προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω ισχυρών ανέμωνΑκτοπλοΐα

Ανεκτέλεστα παραμένουν από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια των πλοίων για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά ανατολικού Αιγαίου, λόγω των ισχυρών ανέμων που εξακολουθούν να πνέουν ...

Ναυαγός βγαίνει στη στεριά και φιλάει την άμμο μετά την προσάραξη πλοίου στην Κρήτη ( Φωτογραφίες)Ακτοπλοΐα

  Σώθηκε το δεκαμελές πλήρωμα - Πραγματοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης από το Λιμενικό   Η  προσάραξη πλοίου  στο κόλπο Κισσάμου και συγκεκριμένα στη παραλία του Δραπανιά προκ...