ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

«Κίτρινη κάρτα» στον Δήμο Αίγινας, από το πόρισμα των Ορκωτών Λογιστών: ατυχής απόπειρα εκ των υστέρων αναγνώρισης «ελαφρυντικών»

 «Πέρασε» με τον χαμηλότερο βαθμό 4 από τον Τακτικό Διαχειριστικό Έλεγχο της Ομάδας των Ελεγκτών του Δημοσίου, ο Δήμος Αίγινας, όπως ανακοινώθηκε επίσημα κατά την χθεσινή ενημερωτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.  

Η τελική αξιολόγηση των Ορκωτών Λογιστών για την διαχειριστική επάρκεια του Δήμου Αίγινας, ισοδυναμεί ποδοσφαιρικά με κάτι σαν «κίτρινη κάρτα» η σαν «μετεξεταστέος» με εκπαιδευτικούς όρους. Ουσιαστικά, οι ελεγκτές του δημοσίου περιγράφουν – όπως θα δούμε παρακάτω - έναν εξόχως προβληματικό δήμο, που βρίσκεται περίπου, αν όχι στο κατώφλι μιας Εισαγγελικής Έρευνας, αλλά πιθανόν να την «γλυτώνει" από το «άνευ δόλου»     

Ο έλεγχος διενεργήθηκε από κλιμάκιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μακριά από την δημοσιότητα, ενώ είχε προηγηθεί και άλλος έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο οποίος επίσης κρατήθηκε κρυφός από την Δημοτική Αρχή. Στο πόρισμά τους οι ελεγκτές του δημοσίου αναφέρουν 18 κύρια ευρήματα, τα οποία αποδεικνύουν, όπως αναφέρεται ρητά στο πόρισμα, ότι «ο Δήμος Αίγινας λειτουργεί μερικώς». Που σημαίνει, μια λειτουργία που βρίθει αστοχιών και παρατυπιών.

Με δυο λόγια, όσα δηλαδή κατήγγειλε συνεχώς η αντιπολίτευση, τον τελευταίο τουλάχιστον χρόνο, χωρίς να έχει ενημερωθεί όχι για το περιεχόμενο, αλλά ούτε και για τη διενέργεια των ελέγχων.

Ας σημειωθεί ότι το πόρισμα – κόλαφος των ελεγκτών δεν δημοσιοποιήθηκε κατά την προεκλογική περίοδο, προφανώς για ευνόητους ψηφοθηρικούς λόγους. Η απόκρυψη αυτή αποτελεί ένα πολιτικό ζήτημα, όπως  πολιτικό ζήτημα συνιστά όμως και η εκ των υστέρων αναζήτηση «ελαφρυντικών» μέσω της απόπειρας του εξωτερικού συνεργάτη της Επιτροπής Ελέγχου, κ Αντώνη Πανηγύρη, ο οποίος προσπάθησε χθες κατά την εισήγησή του προς το δημοτικό συμβούλιου να ρίξει τον Δήμο «στα μαλακά.»

Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι ο κ Πανηγύρης, αντί να εστιάσει σε αυτά καθ’ αυτά τα «ευρήματα» του ελέγχου και την βαρύτητα που έχουν στην αξιολογική κρίση των ελεγκτών του δημοσίου, κατέφυγε σε προτροπές και συστάσεις προς την διοίκηση, τωρινή και επόμενη, για την «συμμόρφωση» των υπηρεσιών του Δήμου προς τα ζητούμενα των ελεγκτών. Μάλιστα, ο κ Πανηγύρης έφθασε στο σημείο να επαινέσει δημόσια (!) την διοίκηση Ζορμπά για την πρόθυμη στάση της να ανταποκριθεί στα αιτούμενα των ελεγκτών. Λες και η αναγκαστική προθυμία της θα μπορούσε ποτέ να καταγραφεί, είτε ως "μεταμέλεια" είτε ως "ελαφρυντικό"...

                                           Διοίκηση για τα… Πανηγύρια

Στα τελικά συμπεράσματα του ο έλεγχος ανέδειξε πως ο Δήμος Αίγινας «λειτουργεί μερικώς και απαιτούνται ουσιαστικές βελτιώσεις οι οποίες αποτυπώνονται στα ευρήματα του ελέγχου».

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ακόλουθα ευρήματα ελέγχου, τα οποία αρχικά διαπίστωσε ο έλεγχος που διεξήγαγε τον Φεβρουάριο 2022 το Ελεγκτικό Συνέδριο (για τον οποίο δεν υπήρξε καμία ενημέρωση από την δημοτική αρχή).

 • Τα ευρήματα αυτά καταδεικνύουν την ανάγκη τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του Δήμου με καταγραφή αρμοδιοτήτων και διαδικασιών.
 • Διαπιστώθηκε ότι δεν βρίσκεται σε λειτουργία μονάδα εσωτερικού ελέγχου ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των επιχειρησιακών του λειτουργιών, η αξιοπιστία των οικονομικών και λοιπών αναφορών καθώς και η συμμόρφωση με τους νόμους και κανονισμούς. Το έργο έχει ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη.
 • Δεν έχει συσταθεί αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας.
 • Δεν έχει συνταχθεί χάρτης δημοσιονομικών κινδύνων.
 • Δεν έχουν συνταχθεί οικονομικές καταστάσεις, ούτε έχει τηρηθεί η νομοθεσία περί βεβαίωσης εσόδων
 • Δεν υπάρχουν βεβαιωτικοί κατάλογοι, στο θέμα περιουσίας.
 • Δεν υφίσταται σύστημα καταγραφής των αναγκών του Δήμου και προγραμματισμού κάλυψης αυτών.
 • Δεν εκπονήθηκε τετραετές πρόγραμμα δράσης ούτε σύνταξη ετήσιου προγράμματος δράσης γεγονός που συνάδει στην αδυναμία επιμελούς προγραμματισμού των αναγκών του Δήμου.
 • Τα τεχνικά προγράμματα ετών 2021 και 2022 δεν έχουν άμεση συνάφεια ούτε είναι συνδεδεμένα με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς του Δήμου.
 • Δεν υφίσταται πρόγραμμα παρακολούθησης των προμηθειών από το πληροφοριακό σύστημα του Δήμου με συνέπεια να μην δύναται ο Δήμος να προγραμματίσει τις ανάγκες του. Επίσης δεν υφίσταται μηχανισμός ειδοποίησης του Δήμου σε περίπτωση εξάντλησης των αποθεμάτων.
 • Λόγω υποστελέχωσης δεν καθορίζονται επαρκώς οι αρμοδιότητες ανά θέση του προσωπικού ώστε το ίδιο πρόσωπο να εμπλέκεται σε όλα τα αντικείμενα (πχ έρευνα αγοράς, παραγγελία υλικού κλπ).
 • Διαπιστώθηκε ότι δεν υφίσταται στον Δήμο σύστημα διάγνωση τυχόν ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων.
 • Στο πλαίσιο τήρησης των διατυπώσεων δημοσιότητας που επιβάλλεται από τον νόμο , συμβάσεις απευθείας αναθέσεων διαπιστώθηκε ότι καταχωρήθηκαν στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. σε κατηγορία διαφορετικής φύσης σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης.
 • Από τον έλεγχο των φακέλων των 79 συμβάσεων του δείγματος, διαπιστώθηκε ότι κατά κανόνα δεν υφίσταται τεκμηρίωση των τιμών του προϋπολογισμού και ανάλυση του κόστους πριν την σύνταξη της εκάστοτε μελέτης ή του πρωτογενούς αιτήματος καθόσον δεν εντοπίστηκαν στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι Δήμος προέβη σε έρευνα αγοράς ως προς τον προϋπολογισμό του αντικειμένου των συμβάσεων. Σε κάθε περίπτωση η μικρή έκπτωση που διαπιστώθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις επί του προϋπολογισμού κατά την συμβασιοποίηση της δαπάνης, δεν προκύπτει ότι είναι αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης του Δήμου με τους οικονομικούς φορείς,
 • Από τον έλεγχο 79 συμβάσεων διαπιστώθηκε ότι στις 61 η πρόσκληση ενδιαφέροντος για οικονομική προσφορά απεστάλη σε ένα μόνο οικονομικό φορέα με τον οποίο και τελικά υπογράφηκε η εκάστοτε σύμβαση.

                                               Ναι σε όλα πλην του 10%!

Να σημειωθεί ότι ο Δήμος αποδέχθηκε τα άνω ευρήματα του ελέγχου αλλά όχι το ουσιώδες που αφορά την μη υπέρβαση του 10% του προϋπολογισμού σε απευθείας αναθέσεις.

Συγκεκριμένα (2.4) «Σχετικά με την υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής να μην αναθέτει κατ’  έτος και εφαρμογή του άρθρου 118 παρ 5 του ν.4412/16 μία ή περισσότερες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών συνολικού προϋπολογισμού μέχρι ποσού 10% των πιστώσεων της, ο Δήμος απέστειλε βεβαιώσεις περί μη υπέρβασης του ανωτέρω ποσοστού για έργα και μελέτες για τα έτη 2021 και 2022. Στις ανωτέρω βεβαιώσεις ο Δήμος παραθέτει τα ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί για έργα και μελέτες στα τεχνικά προγράμματα των ετών 2021 και 2022, τα οποία όμως η υπηρεσία μας δεν δύναται να επαληθεύσει, λόγω των ασαφειών που εντοπίστηκα στα Τεχνικά Προγράμματα καθώς και των αποκλίσεων που παρουσιάζουν οι εγγραφές αυτών σε σχέση με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς».

 Και ακόμη μερικά:

 • Οι οικονομικές καταστάσεις του Δήμου έχουν εγκριθεί μέχρι το 2016. Δεν έχει ολοκληρωθεί το πληροφοριακό σύστημα που έχει αγοράσει ο Δήμος το 2014 με αποτέλεσμα το σύστημα γενικής λογιστικής να παρουσιάζει ποσοστό σφάλματος 50%.
 • Ο Δήμος δεν έχει συντάξει μητρώο επιχειρήσεων και δημοτών με αποτέλεσμα να μην γνωρίζει ποιος δημότης είναι υπόχρεος για ποια κατηγορία τελών.
 • Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός (37)  εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων ετών 2020-2021, όπου οι ενάγοντες στρέφονται κατά του Δήμου ζητώντας την καταβολή αποζημιώσεων. Από το νομικό τμήμα του Δήμου δεν έχει γίνει κάποια πρόβλεψη για την πιθανή οικονομική επιβάρυνση του Δήμου Αίγινας όταν οι υποθέσεις αυτές τελεσιδικήσουν.
 • Από τον έλεγχο του μητρώου παγίων διαπιστώθηκε ότι ο Δήμος δεν διενεργεί την ετήσια στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης απογραφή (ΠΔ 315?1999). Ειδικότερα τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού δεν έχουν απογραφή ποτέ στο παρελθόν και παρακολουθούνται από το μητρώο παγίων, Το αυτό συμβαίνει και με την ακίνητη περιουσία του Δήμου.
 • Ο Δήμος δεν διαθέτει πληροφοριακό σύστημα αποθήκης. Διαπιστώθηκε ότι λόγω ελλείψεως του μηχανογραφικού συστήματος και προσωπικού ο δήμαρχος εκτελεί χρέη αποθηκάριου παρ ότι αυτό είναι ασυμβίβαστο λόγω της ιδιότητας του δημάρχου ως διατάκτη.
 • Κατά την επισκόπηση του φακέλου αδειοδότησης του παιδικού σταθμού στην Κοντό εντοπίστηκε ότι στον φάκελο η άδεια ήταν υπογεγραμμένη από τον Δήμαρχο Πειραιά!!!
 • Οι δύο παιδικοί σταθμοί του Δήμου Αίγινας δεν είναι πιστοποιημένοι κατά ISO και HACCP.

Διαβάστε επίσης

«Ό, τι να’ ναι!» - Άρθρο της Σίλας Αλεξίου, με αφορμή το πόρισμα των ελεγκτών για το Δήμο ΑίγιναςΑίγινα

Ανεπίσημη πρώτη χθες, Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023, για τους νεοεκλεγέντες δημοτικούς συμβούλους, στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αίγινας. Η πρόσκληση –για την παρουσία τους στη...

Αίγινα: Συνάντηση Δημάρχου Αίγινας Γιάννη Ζορμπά με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο ΔένδιαΑίγινα

Με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, συναντήθηκε ο Δήμαρχος Αίγινας, Γιάννης Ζορμπάς. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Δήμαρχος έθεσε στον υπουργό το ζήτημα που αφορά τα Οχ...

Αίγινα: "Να σταματήσει τώρα η σφαγή στη Γάζα" Δελτίο Τύπου από το ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ. Αίγινας.Αίγινα

Η Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αίγινας,εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία της για τον κύκλο βίας χιλιάδων νεκρών στον οποίο βυθίζονται το Ισραήλ και η Παλαιστίνη, την εντεινόμενη ανθρωπιστι...

Αίγινα: Θλίψη στην Αίγινα για τον απρόσμενο θάνατο της Μαριάνας Μπράουν.Αίγινα

Θλίψη σκόρπισε στην Αίγινα η είδηση του απρόσμενου θανάτου της νέας Αιγινήτισσας μουσικού Μαριάνας Μπράουν, η οποία κατοικούσε τον τελευταίο καιρό στο Εδιμβούργο. Η Μαριάνα γεννήθη...

Αίγινα: Επιτυχής ολοκλήρωση των δρομολογίων του "ΑΝΤΙΓΟΝΗ" προς Σουβάλα. Δελτίο τύπου της Saronic Ferries.Αίγινα

Η  εταιρεία Saronic Ferries με Δελτίο τύπου που εξέδωσε ανακοινώνει την επιτυχή δρομολόγηση του πλοίου της "ΑΝΤΙΓΟΝΗ" στη γραμμή Πειραιά - Σουβάλας  Αίγινας, ευχαριστώντας το επιβα...

Αίγινα:Η Saronic Ferries παρατείνει για το μήνα Νοέμβριο τα δρομολόγια της προς Μέθανα και Πόρο.Αίγινα

Η SARONIC FERRIES παρατείνει τα προγραμματισμένα δρομολόγια του στόλου της από Πειραιά προς Μέθανα και Πόρο με στόχο τη διευκόλυνση μόνιμων κατοίκων, τουριστών και επαγγελματιών οδ...

Αίγινα:Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν οι εορτασμοί για την Εθνική Επέτειο του “ΟΧΙ” και η βράβευση των επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στον Δήμο ΑίγιναςΑίγινα

Με υπερηφάνεια και ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε η Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 στο Δήμο Αίγινας. Οι εορτασμοί ξεκίνησαν το πρωί με την τέλεση δοξολογίας στην Ιερά Μητ...