ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Επιταγχύνονται οι μελέτες για τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια - Σύντομα η ανάθεση για την Αίγίνα

Ξεμπλοκάρονται οι διαδικασίες και ανοίγει ο δρόμος για την επιτάχυνση του Προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης», για την εκπόνηση μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων στη μεγάλη πλειοψηφία των Δήμων όλης της χώρας.  

 Μετά από μια... περίεργη και εν πολλοίς ανεξήγητη εμπλοκή κάποιων μηνών, το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος επανήλθε δριμύτερο και ανακοίνωσε ότι το Πρόγραμμα αποτελεί «έναν πολύ υψηλό εθνικό στόχο» που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και «γι’ αυτό δεν επιτρέπονται καθυστερήσεις».  

 Το πρόγραμμα, στο οποίο ως γνωστόν έχει ενταχθεί από την πρώτη στιγμή και η Αίγινα, έχει χαρακτηριστεί ως η σημαντικότερη πολεοδομική μεταρρύθμιση της χώρας, η οποία πραγματοποιείται με τη συμβολή του ΤΕΕ. Αφορά στον σύγχρονο πολεοδομικό σχεδιασμό για πάνω από το 70% της επικράτειας, με 229 μελέτες Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και 16 μελέτες Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων, σε τέσσερις κύκλους αναθέσεων που θα «καλύψουν» 768 Δημοτικές Ενότητες όλης της χώρας.

Ειδικότερα, σχετικά με την πορεία του, από το ΥΠΕΝ επισημαίνονται τα εξής:

  • Αναφορικά με τα χρονικά ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης, διευκρινίζεται ότι το 30% των μελετών (περί τις 70 μελέτες) προβλέπεται να έχει συμβασιοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2022 και το 100% των μελετών έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Σημειώνεται δε ότι οι αναθέσεις του Α’ κύκλου (12 τον αριθμό στον οποίο εντάχθηκε και η Αίγινα) θα γίνουν άμεσα.
  • Σχετικά με Β’ κύκλο, ήδη έχουν προκηρυχθεί 15 Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΤΠΣ) από τα συνολικά 128 ΤΠΣ και σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι υπόλοιπες 113 μελέτες θα έχουν προκηρυχθεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου του 2022.
  • Τα 8 Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια του Β’ κύκλου καθώς και οι 76 μελέτες του Γ’ κύκλου θα έχουν προκηρυχθεί μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου του 2022.

                                                Ορίζοντας το 2025

Προφανώς,οι διαβεβαιώσεις του ΥΠΕΝ έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα και αναιρούν το νεφελώδες κλίμα των μέχρι τώτα καθυστερήσεων. Επιπρόσθετα, ας σημειωθεί ότι η προώθηση του Προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με συνολικό προϋπολογισμό, 401,05 εκατ. € και πρέπει να ολοκληρωθεί στο σύνολο του έως το 2025, ώστε να διασφαλιστεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση του και για να μην πάει για ανολοκλήρωτα έργα, ο λογαριασμός στο δημόσιο ταμείο.

 ΥΠΕΝ: βαριές καμπάνες για καθυστερήσεις των νέων πολεοδομικών σχεδίων 

Την ίδια ώρα, πάντως, βαριές καμπάνες και περικοπή έως και της μισής αμοιβής τους, σύμφωνα με νέα νομοθετική ρύθμιση του ΥΠΕΝ, θα αντιμετωπίζουν οι πιστοποιημένοι αξιολογητές χωρικών μελετών, σε περίπτωση που με υπαιτιότητα τους παραβιαστούν τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των 128 μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) και 8 μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ), τα οποία  δρομολογούνται για να καλύψουν τον νέο πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας.

Το ΥΠΕΝ, περιέλαβε στο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ, το οποίο έθεσε σε δημόσια διαβούλευση νομοθετικές ρυθμίσεις, με τις οποίες  συστήνεται, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών Χωρικών Μελετών (Μ.Α.Χ.Μ.), το οποίο θα τηρείται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων του υπουργείου και προβλέπονται οι διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιμα σε βάρος καταχωρούμενων φυσικών προσώπων και εταιριών στο Μητρώο, για σειρά περιπτώσεων κακής άσκησης των καθηκόντων τους. Συγκεκριμένα οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις προβλέπουν:

                                                        Οι καμπάνες...

Για τις παραβάσεις  και διοικητικές κυρώσεις, σε βάρος των  Πιστοποιημένων Αξιολογητών Χωρικών Μελετών (Μ.Α.Χ.Μ.),  (στον ν. 4759/2020 (Α’ 245) προστίθεται άρθρο 95Α) και αναλυτικά προβλέπεται ότι:

Για άρνηση ανάθεσης διαθέσιμου Αξιολογητή, χωρίς να συντρέχει λόγος σύγκρουσης συμφερόντων ή λόγοι ανωτέρας βίας επιβάλλεται αναστολή της άδειάς του Πιστοποιημένου Αξιολογητή Χωρικών Μελετών επί δύο έτη. Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης, αφαιρείται η άδεια του Αξιολογητή Μ.Α.Χ.Μ. και αποκλείεται η χορήγησή της στο ίδιο πρόσωπο.

Για παραβάσεις που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων των Αξιολογητών Μ.Α.Χ.Μ. και ειδικότερα:

Για μη τήρηση των επιμέρους προθεσμιών, λόγω υπαιτιότητας του Αξιολογητή Μ.Α.Χ.Μ. επιβάλλεται πρόστιμο που ορίζεται σε ποσοστό 10% – 50% της αμοιβής της συγκεκριμένης ανάθεσης, αναλόγως της σοβαρότητας της παράβασης. Σε περίπτωση που τελεσθεί παράβαση σε επόμενη ανάθεση, επιβάλλεται η αναστολή άδειας επί δύο έτη. Σε περίπτωση που τελεσθεί η παράβαση σε τρίτη ανάθεση, αφαιρείται η άδεια του Αξιολογητή Μ.Α.Χ.Μ. και αποκλείεται η εκ νέου χορήγησή της στο ίδιο πρόσωπο.

Για σοβαρές ελλείψεις στην τεκμηρίωση και πληρότητα των παραδοτέων έργων επιβάλλεται αναστολή της άδειας επί δύο έτη. Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης, αφαιρείται η άδεια του Αξιολογητή Μ.Α.Χ.Μ. και αποκλείεται η εκ νέου χορήγησή της στο ίδιο πρόσωπο.

Για παράβαση του καθήκοντος εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας εκ μέρους του Αξιολογητή Μ.Α.Χ.Μ., ως προς τη χρήση των στοιχείων και πληροφοριών που έχει συγκεντρώσει κατά την εκτέλεση του έργου του επιβάλλεται αναστολή της άδειας επί τρία έτη. Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης, αφαιρείται η άδεια..

Για παράλειψη του Αξιολογητή Μ.Α.Χ.Μ. να δηλώσει σύγκρουση συμφερόντων ή άλλα στοιχεία που αποτελούν κωλύματα για την άσκηση των καθηκόντων του επιβάλλεται πρόστιμο από 2.000 έως 10.000 ευρώ, αναλόγως της σοβαρότητας της παράβασης, και αναστολή της άδειας επί τρία έτη. Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης, το πρόστιμο διπλασιάζεται και αφαιρείται οριστικά η άδεια..

Για παράβαση του καθήκοντος αμεροληψίας, ιδίως όταν αυτή οφείλεται σε δωροδοκία επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αμοιβής που προβλέπεται από την ανάθεση και αφαιρείται οριστικά η άδεια.

Εάν οι παραβάσεις έγιναν από Αξιολογητή Μ.Α.Χ.Μ. που εκτελεί εντολή μέσω νομικού προσώπου, το διοικητικό πρόστιμο οφείλεται εις ολόκληρον από το φυσικό και το νομικό πρόσωπο και οι κυρώσεις που αφορούν στην αναστολή ή αφαίρεση άδειας ή στα πρόστιμα επιβάλλονται και στους δύο.

Στη σχετική ρύθμιση αναφέρεται ότι κατά της πράξης επιβολής της κύρωσης προβλέπεται ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός προθεσμίας 30 ημερών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ECOPRESS.GR

 

 

Διαβάστε επίσης

Αίγινα: Πρωτοβουλία  της Επαγγελματικής Ένωσης Αίγινας για τις συνεχιζόμενες διαρρήξεις.Αίγινα

Με πρωτοβουλία  της Επαγγελματικής Ένωσης Αίγινας συγκαλείται συάντηση των μελών της και ιδιαίτερα των θυμάτων που στα καταστήματά τους σημειώθηκαν κλοπές. Σχετικά  στο Δελτίο  Τύπ...

Αίγινα: Το αδιαχώρητο στο λιμάνι της Αίγινας από το κύμα επιστροφής των εκδρομέων.Αίγινα

Τρίτη ημέρα επιστροφής των εκδρομέων  του Πάσχα και το αδιαχώρητο δημιουργείται στο λιμάνι  της Αίγινας τις ώρες των αναχωρήσεων των πλοίων. Σήμερα το πρωί, Τετάρτη 27 Απριλίου, τρ...

Αίγινα: "Φροντίζουμε το νησί μας, καθαρίζουμε τις ακτές" Δράση καθαρισμού ακτών από την ΚΕΔΑ.Αίγινα

Με το σύνθημα "Φροντίζουμε  το νησί μας, καθαρίζουμε  τις ακτές" η Κοινωφελής Επιχείρηση  του Δήμου Αίγινας διοργανώνει δράση για την Κυριακή 22 Μαΐου σε πολλές περιοχές  της Αίγιν...

Αίγινα: Μαθήματα αρχαρίων στο bridge από το Μορφωτικό Σύλλογο Αίγινας ο "Καποδίστριας"Αίγινα

Αρχίζουν τα μαθήματα bridge για αρχάριους από  το Μορφωτικό Σύλλογο Αίγινας ο "Καποδίστριας" Σας   ανακοινώνουμε  ότι κάθε Δευτέρα 6-8 μ.μ  στον Σύλλογο μας (οδός Νοσοκομείου και Α...

Αίγινα: Ο "χορός  της Λαμπρής" από το Μορφωτικό Σύλλογο Αίγινας ο "Καποδίστριας"Αίγινα

Συγκέντρωσε πολλούς επισκέπτες η αναβίωση  του παλαιού εθίμου του "Χορού της Λαμπρής" τη Δευτέρα του Πάσχα από το Μορφωτικό Σύλλογο Αίγινας ο "Καποδίστριας". Στην πλατεία  του Ι.Να...