Με 33 θέματα Η.Δ. ανάμεσα τους λιμενικά της Αίγινας και των Σπετσών, συνεδριάζει αύριο το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

Νέα Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, Β. Καπερνάρου, πρόκειται να συνεδριάσει την Τετάρτη, 26-06-2024 και ώρα 15:00. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα εκδηλώσεων “Μάριος Δημήτριος Σουλούκος” στο Δημαρχείο Αχαρνών (Ταχ. Δ/νση: Φιλαδέλφειας 87 & Μπόσδα, Αχαρνές).

 

Οι αποφάσεις της συγκεκριμένης συνεδρίασης θα αναρτηθούν σταδιακά στον εξής σύνδεσμο:

https://appurl.io/Q5L7Y8XND9

Επίσης, οι αποφάσεις όλων των προηγούμενων συνεδριάσεων αναρτώνται σταδιακά στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://appurl.io/09eZCiuByK

 

 

Α. Αιτήσεις - Αναφορές

 

Β. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 

 1. Επικύρωση πρακτικών της 4ης έως 8ης συνεδρίασης έτους 2024 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

 

 1. Έγκριση της 1ης Τροποποίησης του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2024.

(Συνεισηγητές ο Περιφερειάρχης κ. Ν. Χαρδαλιάς και η Αντιπεριφερειάρχης κ. Μ. Τουμαζάτου)

 1. Έγκριση της 2ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2024.

(Συνεισηγητές ο Περιφερειάρχης κ. Ν. Χαρδαλιάς και η Αντιπεριφερειάρχης κ. Μ. Τουμαζάτου)

 1. Λήψη απόφασης περί επιβολής ποινικής ρήτρας στην εταιρεία “ΒΑΛΗΛΗ TRAVEL ΕΠΕ” για το δρομολόγιο με α/α 222, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025 (υπ΄ αριθμ. 6 / 2022 Πρόσκληση, ΕΣΗΔΗΣ:164441).

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Μ. Τουμαζάτου)

 1. Κήρυξη ως έκπτωτης της αναδόχου εταιρείας “ΣΑΡΡΗΣ Δ. & Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.” από την εκτέλεση του με α/α 70 δρομολογίου μεταφοράς μαθητών του 2ου Νηπιαγωγείου Κηφισιάς.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Μ. Τουμαζάτου)

 1. Κήρυξη έκπτωτου του οικονομικού φορέα “ΑΦΟΙ Μ. ΚΑΙ Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ” σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4412/2016, λόγω μη εκτέλεσης του δρομολογίου με α/α 1 της υπ’ αριθμ. 1/2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 23SYMV011991290) με την Περιφέρεια Αττικής καθώς και κατάργηση του δρομολογίου με α/α 1.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Μ. Τουμαζάτου)

 1. Λήψη απόφασης περί επιβολής ποινικής ρήτρας στην εταιρεία “SARONIC TRAVEL IKE” για το δρομολόγιο με α/α 323, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025 (υπ΄ αριθμ. 6 / 2022 Πρόσκληση, ΕΣΗΔΗΣ:164441).

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Μ. Τουμαζάτου)

 1. Λήψη απόφασης περί: α) παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας από την ανάδοχο εταιρεία «ECO SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», βάσει της υπ’ αριθμ. 18/2023 Σύμβασης, για τα κτίρια επί της οδού Θεομήτορος 59 στον Άλιμο (για τα χρονικά διαστήματα από 29/10/23 έως 28/12/23) και επί της Λ. Καλαμακίου 46 στον Άλιμο (για τα χρονικά διαστήματα από 29/6/23 έως 28/02/24) και β) επιβολής ποινικής ρήτρας λόγω πλημμελούς εκτέλεσης των όρων της ανωτέρω σύμβασης στην Ανάδοχο εταιρεία, βάσει του άρθρου 10, παρ. 3, περ. β για: i. το κτίριο επί της οδού Θεομήτορος 59 στον Άλιμο, για τα χρονικά διαστήματα από 29/10/23 έως 28/12/23 και ii. το κτίριο επί της Λ. Καλαμακίου 46 στον Άλιμο, για τα χρονικά διαστήματα από 29/6/23 έως 28/02/24».

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Μ. Τουμαζάτου)

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄ αριθμ. 1/2024 Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.Α.Α.), στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 78/2022 Σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στο κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (κτίριο Λίρα), της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α., στα κτίρια των Αγροτικών Κτηνιατρείων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.Α.Α., καθώς και στα κτίρια που στεγάζονται οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Eκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και το 1ο Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Ανατολικής Αττικής, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Μ. Τουμαζάτου)

 1. Έγκριση του από 12-6-2024 Πρακτικού Μετάθεσης Χρόνου Παράδοσης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής περί μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της υπ΄ αριθμ. 32/2024 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 2454MV01410535) της εταιρείας «Γ.Σ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ – Ν.Ι. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Μ. Τουμαζάτου)

 

 

 1. Απόφαση για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης και άδεια κατάληψης του οδοστρώματος επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού, για τη διεξαγωγή εμποροπανήγυρης, από το Σάββατο 29-6-2024 έως την Τρίτη 02-7-2024.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Λώλος)

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής εργασιών της προμήθειας με τίτλο: «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Πειραιά», προϋπολογισμού μελέτης 60.0000,00 €, με Φ.Π.Α. και Κ.Α.Ε 9775.07.020.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ. Αντωνάκου)

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής εργασιών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση πλωτών προβλητών για την αποκατάσταση ζημιών από θαλασσοταραχή στο Λιμένα Αίγινας», προϋπολογισμού μελέτης 848.550,60 €, με Φ.Π.Α. και Κ.Α.Ε 9772.08.002.

 

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βουτσινάς)

 

 1. Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας για εργασίες που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο του έργου «Κατεπείγουσα Αποκατάσταση και Αντιμετώπιση Ερπυστικών Φαινομένων επί Οδικού Άξονα Μαλακάσα – Μήλεσι – Σκάλα Ωρωπού (πλησίον Σκάλας Ωρωπού)», αναδόχου εταιρείας "ΟΔΟΣ ΑΤΕ", προϋπολογισμού 1.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Περιφερειάρχης κ. Ν. Χαρδαλιάς)

 1. Τοποθέτηση νέας Φωτεινής Σηματοδότησης (ΦΣ) στον κόμβο Λ. Λαυρίου – Λ. Παλαιοπαναγιάς του Δήμου Παιανίας.

(Εισηγητής ο Περιφερειάρχης κ. Ν. Χαρδαλιάς)

 1. Εγκατάσταση νέας φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο Π. Ράλλη – Στρατόπεδο «Αν/χη Ε. Γαζή», στα όρια του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου.

(Εισηγητής ο Περιφερειάρχης κ. Ν. Χαρδαλιάς)

 1. Έγκριση μελέτης διαχωρισμού κατευθύνσεων στη Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου για το τμήμα από το τέλος της υφιστάμενης κεντρικής νησίδας (χ.θ. 29+800) έως τον Ι.Κ. Λουμπάρδας (χ.θ. 33+400).

(Εισηγητής ο Περιφερειάρχης κ. Ν. Χαρδαλιάς)

 1. Έγκριση μελέτης σήμανσης-ασφάλισης σε δύο (2) θέσεις της υπ’ αριθμ. 50 επαρχιακής οδού Μεγάρων – Αλεποχωρίου -λόγω τοπικής έντονης αστοχίας του οδοστρώματος- στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Α20)».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερεάρχης κ. Κ. Βαρελάς)

 1. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) χωροθέτησης χρήσεων γης σε εκτός σχεδίου εκτάσεις του Δήμου Παιανίας για τη δημιουργία Ιατρικού Πάρκου Αθηνών.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

 1. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του σχεδίου επικαιροποιημένης στρατηγικής για τη διαχείριση των εξαντλημένων πυρηνικών καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων της Βουλγαρίας.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

 

 

 1. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) για το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) 2020 - 2030.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά τον εκσυγχρονισμό-αναβάθμιση του υφιστάμενου Σταθμού Βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε. με κωδική ονομασία «1200630 - ΚΑΜΑΤΕΡΟ HILL», επί εδάφους πλησίον εγκαταστάσεων Ρ/Σ ΞΕΝΙΟΣ, της Δ.Ε. Καματερού, του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Ελληνοαμερικάνικου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΕΕΙ) στην Κάντζα Αττικής και συνοδών εγκαταστάσεων αυτού.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου : «Νομιμοποίηση υφιστάμενων λιμενικών υποδομών στο Δήμο Σπετσών».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ 204467/25-10-2011 "Λειτουργία Σ.Γ. Αγ. Ανάργυροι - Κόρινθος", ως προς τα έργα επέκτασης της γραμμής για τη σύνδεση με το Σ.Σ. Μεγάρων (ΠΕΤ:2010378111).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την αδειοδότηση των υφιστάμενων λιμενικών έργων έμπροσθεν του ξενοδοχείου “DIVANI APOLLON PALACE & THALASSO”, το οποίο βρίσκεται στην εντός σχεδίου περιοχή «Καβούρι», Δήμου Βάρης Βουλιαγμένης, Περιφέρειας Αττικής, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΡΑΒΕΛ Α.Ε. (ΠΕΤ: 2311009928).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της υφιστάμενης δραστηριότητας Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων της εταιρείας ΓΚΑΛΟΝ ΟIΛ Α.Ε. που είναι εγκατεστημένη στη θέση Νεόκτιστα, του Δήμου Ασπροπύργου, Τ.Κ. 19300, του νομού Αττικής.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) στο πλαίσιο της διαδικασίας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την υλοποίηση του έργου: “Μελέτη οριοθέτησης και έργων διευθέτησης ρέματος Χελιδονούς ”.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ της Ravago Hellas Μ.Α.Β.Ε.Ε. ως προς την επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεών της.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη κατασκευή και λειτουργία του έργου «6 Σταθμοί Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) συνολικής Ισχύος 496,60 MW στις θέσεις «Ραθάρια 1 – 6», Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ 33/400kV) και Γραμμή Μεταφοράς Ενέργειας Υψηλής Τάσης (ΓΜ 400kV) στη Δ.Ε. Θίσβης, στους Δήμους Θηβαίων και Τανάγρας, ΠΕ Βοιωτίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και (μέρος της ΓΜ) στους Δήμους Μάνδρας Ειδυλίας, ΠΕ Δυτ Αττικής Περιφέρειας Αττικής αντίστοιχα της εταιρείας INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την ανανέωση – τροποποίηση ΑΕΠΟ, κατόπιν αλλαγής επωνυμίας της υφιστάμενης δραστηριότητας: «Μονάδα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος» της εταιρείας Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ Α.Ε., θέση: ΓΚΟΥΡΙ – ΝΤΑΓΛΑ, στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση Ασφάλειας και Σήμανσης της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου (ΠΕΟΑΚ) από Ελευσίνα έως Μέγαρα, Τμήμα Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 1+892,294» (ΠΕΤ: 2310003922)».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Κέντρο αποθήκευσης και διανομής με γραφεία στη θέση Βαρυμάσι – Άνω Φούσα, Ασπρόπυργος Αττικής».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

 

 

                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                               ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

                          

                                                ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ

 

 

 

 

 

Διαβάστε επίσης

Ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή ασκήθηκε στο δημοσιογράφο της ΕΡΤ – Σε δίκη στο Μονομελές ΑυτόφωροΕλλάδα

Ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή σε βαθμό πλημελλήματος η δίωξη που ασκήθηκε στο δημοσιογράφο – εργαζόμενο με σύμβαση μίσθωσης έργου στην ΕΡΤ α.ε. Παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Μ...

Κ. Μητσοτάκης: Λέμε «όχι» σε αυτούς που θέλουν μια μικρή και φοβική Νέα ΔημοκρατίαΕλλάδα

  «Λέμε όχι σε αυτούς που θέλουν μια μικρή και φοβική Νέα Δημοκρατία. (…) Δε δέχομαι κουβέντα για τον κοινωνικό και πατριωτικό χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας» τόνισε ο Πρωθυπουργός...

Την Τετάρτη συνεδριάζει η Κ.Ο. της ΝΔ υπό τον Πρωθυπουργό – Σήμα επανεκκίνησης και επιτάχυνση μεταρρυθμίσεωνΕλλάδα

O Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας σήμερα Τετάρτη (26/6) στις 11:00....

Αυτό είναι το τελευταίο πρωτοσέλιδο της Αυγής - Πυρ ομαδόν και κατακραυγή για την απόφαση Κασσελάκη να κλείσει η ιστορική εφημερίδαΕλλάδα

Ντόμινο αντιδράσεων εντός και εκτός ΣΥΡΙΖΑ έχει πυροδοτήσει τις τελευταίες ώρες η απόφαση του Στέφανου Κασσελάκη  να αναστείλει αιφνιδιαστικά την έκδοση του καθημερινού φύλλου της ...

Σε ύφεση η μεγάλη φωτιά στα Ακούμια Ρεθύμνου – «112» σε 8 περιοχές να είναι σε ετοιμότηταΕλλάδα

  Σε ύφεση φαίνεται ότι έχει τεθεί η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης (25/6) στα Ακούμια Ρεθύμνου. Πρόκειται για ένα μέτωπο που έχει έκταση δύο χιλιομέτρων και ...

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα Τετάρτη σε τέσσερις Περιφέρειες – Επιμένουν μελτέμι και ζέστηΕλλάδα

Έντονη ζέστη τοπικά και μελτέμι στο Αιγαίο συνεχίζουν να συνθέτουν το καιρικό σκηνικό , σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου. Στη βόρεια Ελλάδα δεν θα λείψει και ...

Σήμερα ξεκινά η δίκη για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ- Στο εδώλιο δύο ως εκτελεστές του «συμβολαίου θανάτου»Ελλάδα

Ξεκινά, σήμερα, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου η δίκη των δύο αδελφών που κατηγορούνται για την εν ψυχρώ εκτέλεση, με αλλεπάλληλους πυροβολισμούς, του δημοσιογράφου Γιώργου...

Ταλαιπωρία για 109 επιβάτες πλοίου στα Μέθανα: Μηχανική βλάβη απαγόρευσε τον απόπλουΕλλάδα

Πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς-Αίγινα-Μέθανα-Πόρο, παρουσίασε μηχανική βλάβη στο λιμάνι των Μεθάνων, με αποτέλεσμα 109 επιβάτες να ταλαιπωρηθούν. Σύμφωνα με πληροφορίες...

Πυροσβεστική: 55 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώραΕλλάδα

'Αλλη μια δύσκολη ημέρα η σημερινή για τους πυροσβέστες και τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας, που από το μεσημέρι αντιμετωπίζουν δεκάδες πυρκαγιές. Συνολικά από χθες το απόγευμα σ...