ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Εξασφαλισμένη στο 100% η  χρηματοδότηση όλων των συμβασιοποιημένων υποχρεώσεων από την εκτέλεση έργων,  στην Περιφέρεια Αττικής

Από το Σεπτέμβριο του 2019 ως σήμερα, η Διοίκηση Πατούλη υλοποιεί με συνέπεια κι ευθύνη ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πάνω από 2.000 μικρών και μεγάλων έργων και παρεμβάσεων,  σε όλους τους Δήμους της Αττικής .

Για όλα τα συμβασιοποιημένα έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη, η χρηματοδότησή τους είναι εξασφαλισμένη στο 100%, ενώ για τα έργα που υπάρχουν ήδη υπογεγραμμένες προγραμματικές συμβάσεις,  έχουν εξασφαλιστεί οι πόροι για την ομαλή τους υλοποίηση, όταν αυτά δημοπρατηθούν.

Η “βαριά κληρονομιά”  του παρελθόντος

Η σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής κλήθηκε να υλοποιήσει το πρόγραμμα έργων της έχοντας να αντιμετωπίσει τις συνέπειες από:

 • Την πολύ σημαντική μείωση των εσόδων της, λόγω της πανδημίας του covid (λιγότερα έσοδα από έκδοση διπλωμάτων, πρόστιμα, λειτουργία επιχειρήσεων, κλπ).
 • Την κάλυψη επειγουσών αναγκών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας (αγορά υγειονομικού υλικού για την προστασία του πληθυσμού και των εργαζομένων, δαπάνες για στήριξη ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, ενίσχυση δημόσιων δομών υγείας της Αττικής με εξοπλισμό και ιατρικό προσωπικό με πάνω από 200 εκ. €, στήριξη μικρών επιχειρήσεων της Αττικής με πάνω από 250 εκ. €, κλπ).
 • Την κακή οικονομική κατάσταση της Περιφέρειας Αττικής από την προηγούμενη Διοίκηση της κ. Δούρου, η οποία στις 31 Αυγούστου 2019 μας παρέδωσε ένα πρόγραμμα εκτελεστέων έργων, το οποίο περιλάμβανε 847 έργα, προϋπολογισμού 1,54 δις € και ταμειακά διαθέσιμα μόλις 303.957.722,06 €. Από το 2019 ως σήμερα κουβαλάμε ένα βάρος ύψους 1 δις €, κληρονομιά της διαχείρισης της περιόδου Δούρου.

 

Επιλογή ευθύνης η συνέχεια στη λειτουργία του Κράτους και της Περιφέρειας και η διασφάλιση ενός καλύτερου μέλλοντος για την Αττική.

Μπροστά στην κατάσταση αυτή και το βάρος του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, η Διοίκηση Πατούλη είχε δύο επιλογές.

 • Η πρώτη επιλογή, να ακυρώσει το σχεδιασμό της προηγούμενης Διοίκησης και ελλείψει επαρκούς χρηματοδότησης, να μην υλοποιήσει τα έργα που προβλέπονταν, καθώς και να μην συμβάλλει στην εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
 • Η δεύτερη επιλογή, να επιδείξει συνέπεια και υπευθυνότητα αναζητώντας από τη μια πηγές χρηματοδότησης για την υλοποίηση των έργων που παρέλαβε αλλά και των έργων που η ίδια σχεδίασε για να αντιμετωπίσει τις μεγάλες ανάγκες κι ελλείψεις της Αττικής. Κι από την άλλη, να στηρίξει την τοπική κοινωνία και τις επιχειρήσεις της Αττικής, την περίοδο της πανδημίας.

Πως προχωρήσαμε. Συνέπεια- συνέχεια- ευθύνη

Συνεχίσαμε τα έργα που παραλάβαμε, εντάξαμε νέα, διεκδικήσαμε επιπλέον πόρους από νέες πηγές χρηματοδότησης, εξασφαλίζουμε την αποπληρωμή όλων των έργων που υλοποιούμε.

 

Στο πλαίσιο των δεδομένων που αναφέρθηκαν παραπάνω, η σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής

 • υλοποίησε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα έργα που παρέλαβε από την προηγούμενη διοίκηση, ωριμάζοντας τα και βρίσκοντας νέες πηγές χρηματοδότησης.
 • επιπλέον, σε συνεργασία με τους Δήμους και τους φορείς της Αττικής ενέταξε την περίοδο 2020-2023 510 νέα έργα, που έχει ανάγκη το Λεκανοπέδιο ( π.χ.  αντιπλημμυρικά έργα, έργα οδικής ασφάλειας, εμβληματικές αναπλάσεις, σχολικά κτίρια, χώροι αθλητισμού και πολιτισμού , κλπ),  προϋπολογισμού 730 εκ. €.
 • Σήμερα το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής περιλαμβάνει 914 έργα, προϋπολογισμού 1,78 δις € , ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται στα 216 εκ. €.

Περισσότεροι πόροι, μεταφορά έργων σε άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα

Η σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας

 • πέτυχε να μεταφέρει έργα σε άλλες πηγές χρηματοδότησης και να φέρει πίσω στα ταμεία της πόρους, που το ύψος τους ξεπερνά τα 120 εκ.€.
 • Αύξησε κατά 50% τους πόρους από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 ( 1,6 δις € από 1,05), άρα και τις δυνατότητες χρηματοδότησης των νέων αναγκαίων έργων.
 • Εξασφάλισε για την περίοδο 2021 -2025 πόρους 404 εκ. € από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αττικής.

Ποια είναι η οικονομική κατάσταση σήμερα

Η Περιφέρεια Αττικής σήμερα είναι απολύτως συνεπής στις υποχρεώσεις της .

Διαχειρίζεται τα βάρη του χθες, υλοποιεί με συνέπεια τα έργα της , διεκδικεί κι εξασφαλίζει νέους πόρους, που διασφαλίζουν έναν καλύτερο μέλλον για την Αττική και τους πολίτες της.

Από το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής: 

 • Σήμερα είναι συμβασιοποιημένο ένα τμήμα του, με συμβατικό αντικείμενο 542 εκ. € περίπου.
 • Τα υπόλοιπα έργα χαρακτηρίζονται μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης ωρίμανσης.
 • Από αυτά τα 542 εκ. , έχουν πληρωθεί περίπου 245 εκ. €.
 • Οι οικονομικές εκκρεμότητες ανέρχονται στο ύψος των 297 εκ. € περίπου.
 • Το μεγαλύτερο μέρος των εκκρεμοτήτων μπορεί να καλυφθεί από τα ταμειακά μας διαθέσιμα , που σήμερα έχουμε στο “ταμείο” μας , τα οποία φθάνουν τα 216 εκ.€.
 • Τα υπόλοιπα, θα καλυφθούν από επιπλέον πόρους που θα μας επιστραφούν άμεσα και θα μπουν στο ταμείο μας κι αφορούν μεταξύ άλλων έργα και παρεμβάσεις όπως η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού δημόσιων νοσοκομείων, αντιπλημμυρικά έργα σε Κορωπί, Διόνυσο, Θριάσιο Πεδίο, Άνω Λιόσια, διευθέτηση ρέματος στο Κόρμπι, ανάπλαση ρέματος Πικροδάφνης, Διευθέτηση ρέματος Σαπφούς, κλπ.
 • Ένα επιπλέον ποσό ύψους 43 εκ. € περίπου, που περιλαμβάνονται στο ανεκτέλεστο αντικείμενο των συμβάσεων που έχουν ήδη υπογραφεί δεν πρόκειται να μας επιβάρυνε τελικά, αφού αφορά συμβάσεις που έχουν διαλυθεί, συμπληρωματικές συμβάσεις που καλύπτονται από τρίτους φορείς , κλπ
 • Μέσα από το νέο ΠΕΠ Αττικής θα χρηματοδοτηθούν αντιπλημμυρικά έργα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων , μέχρι το ύψος των 120 εκ. €.
 • Επίσης, στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής περιλαμβάνονται με εγκεκριμένο προϋπολογισμό ύψους 183 εκ. € περίπου, μια σειρά από έργα για τα οποία έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση με Δήμους ή άλλους φορείς. Τα έργα αυτά όταν θα δημοπρατηθούν, με έναν μέσο όρο έκπτωσης 30-40%, θα προκύψει συμβατικό αντικείμενο ύψους 110 εκ. €. Και τα ποσά αυτά μπορούν να εξασφαλιστούν μελλοντικά, με τον ίδιο τρόπο που κινηθήκαμε ως σήμερα. Δηλαδή μεταφέροντας έργα σε άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα , αξιοποιώντας τους πόρους του νέου ΠΕΠ , από μελλοντικούς ίδιους πόρους της Περιφέρειας αλλά και τους  υπολοιπόμενους πόρους του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης.

 

Η ευκαιρία του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης : 400 εκ. για την Αττική

 

Η Περιφέρεια Αττικής διαχειρίζεται το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αττικής (ΠΠΑ) 2021-2025, προϋπολογισμού 404 εκ. €, μέσω του οποίου  έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση σημαντικών παρεμβάσεων, που αφορούν στην ασφάλεια και την ενίσχυση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Παρεμβάσεις όπως:

 • Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων
 • Υδροδότηση νησιών Αργοσαρωνικού
 • Αναπλάσεις
 • Έργα κοινωνικών Υποδομών
 • Έργα αθλητισμού
 • Έργα οδικών υποδομών ασφάλειας (συντηρήσεις οδικού δικτύου, στηθαία ασφαλείας, ηλεκτροφωτισμός, σηματοδότηση, συντηρήσεις πρασίνου κλπ)
 • Δράσεις τουριστικής προβολής και εξωστρέφειας

 

Το ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020

Απορρόφηση 95%

Το  ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 σήμερα έχει ξεπεράσει το 95%  σε απορρόφηση ( από 27,3% επί Διοίκησης Δούρου) και ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται σε 1,2 δις €.

ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

01.09.2014-31.08.2019

526

286 εκ. €.

1,1 δις €

27,3%

01.09.2019-σήμερα

11.869

975 εκ.  €

1,2 δις €

95,4%

 

Το ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 ανέρχεται σε 1,6δις €, σημαντικά αυξημένο κατά 50% σε σχέση με το 2014-2020.

Έχουν προβλεφθεί μεταξύ άλλων σημαντικές παρεμβάσεις και εμβληματικά έργα:

 • 120 εκ € για αντιπλημμυρικά έργα
 • 10 εκ € για παιδικούς σταθμούς
 • 5 εκ € για λιμενικές υποδομές στον Αργοσαρωνικό
 • 2,5εκ € για δράσεις ηλεκτροκίνησης και 2,5εκ € για αξιοποίηση υφιστάμενων και δημιουργία νέων υποδομών στο χώρο του Λυσσιατρείου ως Κέντρου Στήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
 • 10 εκ € για έργα οδικής ασφάλειας στον Κηφισό και στο παραλιακό μέτωπο Αττικής
 • 30 εκ € για έργα οδικής ασφάλειας, κατασκευή επιπρόσθετων ανισόπεδων κόμβων και ολοκλήρωση των διασυνδέσεων με Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου
 • 36,2 εκ € για την κατασκευή του Παραολυμπιακού Κέντρου Ραφήνας

 

Το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής

είναι πλέον απόλυτα βιώσιμο και λειτουργικό.

 

Όσοι λοιπόν μιλούν σήμερα για χρεοκοπία της Περιφέρειας Αττικής , είναι προφανές ότι ψεύδονται. Η σημερινή Διοίκηση από την πρώτη μέρα της θητείας της δεν σταμάτησε ούτε μια μέρα να κάνει έργα. Διαχειρίζεται βάρη που της κληρονόμησε το παρελθόν. Διεκδικεί διαρκώς και κερδίζει νέες χρηματοδοτήσεις. Είναι η πρώτη διοίκηση που πέτυχε να της επιστραφούν χρήματα. Μελετά τις νέες ανάγκες και σχεδιάζει έργα, που θα πάνε στο μέλλον την Αττική ακόμη πιο ψηλά.

 

 Τα παραπάνω αδιαμφισβήτητα στοιχεία, το αποδεικνύουν οι παρακάτω Πίνακες.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  Α.

Έργα που παραλήφθηκαν το Σεπτέμβριο του 2019 με  τον παρακάτω βαθμό ωριμότητας, απο τη Διοίκηση Δούρου:

ΦΑΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΝΟΜΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ)

Α5. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

168

354.850.919,89

 

Α4. ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

138

292.478.544,95

Α3β. ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ/ΜΕ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

74

97.939.010,89

Α3α. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ

50

82.235.723,73

Α2. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ

290

227.577.710,26

Α1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ

103

60.365.628,21

Β1. ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΆΛΛΗ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

9

45.466.235,85

Β2. ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΆΛΛΗ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

15

374.173.259,86

Γενικό Άθροισμα

847

1.535.087.033,64

 

Από τον παραπάνω πίνακα εξάγονται τα εξής συμπεράσματα:

 1. Η διοίκηση Δούρου εκτόξευσε τον προϋπολογισμό του προγράμματος εκτελεστέων έργων σε 5 χρόνια κατά 1,1δις € χωρίς να έχει εξασφαλίσει αντίστοιχες εισροές εσόδων
 2. Παρέδωσε 15 έργα π/υ 374 εκ€ με την πρόθεση να τα μεταφέρει σε άλλη πηγή χρηματοδότησης, στόχο που δεν πέτυχε ποτέ.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.

Έργα που πέτυχε η Διοίκηση Πατούλη να μεταφέρει  σε άλλες πηγές χρηματοδότησης και να “κερδίσει”   την επιστροφή 120,6 εκ € , στα ταμεία της Περιφέρειας.

ΤΙΤΛΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

 

 

ΕΚΤΡΟΠΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ.

4.351.020,14

 

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΘΗΒΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑ - ΟΙΝΟΗ - Α' ΤΜΗΜΑ.

1.584.715

 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ.

10.000.000,00

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ.

260.960,61

 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ.

380.510,62

 

 

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ (ΦΑΣΗ Α΄).

104.081.896,00

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

120.659.102,37

 

 

 

Αναμένεται  η επιστροφή άλλων 19,5εκ € στα ταμεία της Περιφέρειας για τα έργα:

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΟΣΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ρ. ΞΕΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Σ.Σ.).

1.852.105,86 €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ "ΒΡΥΣΑΚΙ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ.

1.220.000 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

16.408.894,42 €

ΣΥΝΟΛΟ:

19.481.000,28 €

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ.

Έχει ολοκληρωθεί η ένταξη των παρακάτω έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»:

 1. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ρ. ΞΕΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 942.512
 2. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΒΡΥΣΑΚΙ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 953.683 €
 3. «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΌ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ.1+400 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Χ. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού461.272 €
 4. «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού120.363 €
 5. «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΡΜΠΙ ΑΠΟ Λ. ΒΑΡΗΣ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΕΚΒΟΛΗ.» συνολικού προϋπολογισμού 000.000 εκ €

Τέλος, έχει δρομολογηθεί η ένταξη των εμβληματικών έργων:

 • «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ ΑΠΟ ΛΕΩΦΟΡΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΩΣ ΕΚΒΟΛΗ» συνολικού προϋπολογισμού 950.000 €
 • «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΑΠΦΟΥΣ» συνολικού προϋπολογισμού 702.800 €

 

Όφελος άνω των 100.000.000

Διαβάστε επίσης

Φάμελλος: Η ανεπάρκεια της κυβέρνησης στην διαχείριση του κινδύνου των πυρκαγιών γεννά θλίψηΕλλάδα

«Για ανεπάρκεια της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών που γεννά θλίψη» κάνει λόγο σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος και...

Μάχη ζωής δίνει ο πατέρας που πάλεψε να σώσει το γιο του από πνιγμό αν και ο ίδιος δεν ήξερε κολύμπι (βίντεο)Ελλάδα

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπιείο της Βούλας νοσηλεύεται ο 48χρονος ο οποίος σήμερα μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από παραλία στο Λαγονήσι αφότου είχε βουτήξει σ...

Χορήγηση καταστάσεων οφειλετών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στους επικεφαλής των οικείων συνδυασμώνΕλλάδα

  Από το Υπουργείο Εσωτερικών εκδόθηκε τα παρακάτω έγγραφο: Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 3 «Απαγορεύσεις στη χρηματοδότηση συνδυασμών και υποψηφίων» το...

Ξυδάκης: Ο Μπελέρης δεν είναι ένας αθώος άνθρωπος, έχει σκοτεινή ιστορίαΕλλάδα

Την άποψη ότι ο Φρέντι Μπελέρης «δεν είναι ένας αθώος άνθρωπος» και πως «έχει ιστορία σκοτεινή» διατύπωσε μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ ο Νίκος Ξυδάκης, ο οποίος έχει διατελέσει Αναπληρ...

Περιφέρεια Αττικής: Εξασφαλισμένη στο 100% η χρηματοδότηση όλων των συμβασιοποιημένων υποχρεώσεων από την εκτέλεση έργωνΕλλάδα

Από το Σεπτέμβριο του 2019 ως σήμερα, η Διοίκηση Πατούλη υλοποιεί με συνέπεια κι ευθύνη ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πάνω από 2.000 μικρών και μεγάλων έργων και παρεμβάσεων,  σε όλου...

Συναντήσεις Μητσοτάκη με τους πρωθυπουργούς της Κροατίας και της ΡουμανίαςΕλλάδα

Οι διμερείς σχέσεις και οι περιφερειακές εξελίξεις με επίκεντρο τα Δυτικά Βαλκάνια, ήταν τα μείζοντα θέματα συζήτησης κατά τη σημερινή συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη...