ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΣΥΡΙΖΑ: Στις 15 Μαΐου οι εσωκομματικές εκλογές για πρόεδρο και Κεντρική Επιτροπή

Στις 15 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και της Κεντρικής Επιτροπής, που θα αποτελείται από 300 μέλη, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκλογής που δόθηκε σήμερα στην δημοσιότητα.

Ο κανονισμός καθορίζει ποιοι έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, τις διαδικασίες των υποψηφιοτήτων αλλά και την κατανομή των μελών της Κεντρικής Επιτροπής ανά Περιφέρεια της χώρας.

Συγκεκριμένα: Οι εκλογές θα διαρκέσουν από τις 8:00 πμ μέχρι και τις 8:00 μμ. Και με έγκριση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, μπορεί να δοθεί παράταση στη διαδικασία ψηφοφορίας. Η διαδικασία των εκλογών περιλαμβάνει ταυτόχρονα δύο ψηφοφορίες σε δύο διαφορετικές κάλπες, μία για την εκλογή προέδρου και μία για την εκλογή των μελών της Κεντρικής Επιτροπής.

Τα μέλη του κόμματος μπορούν να ψηφίσουν σε όποιο εκλογικό τμήμα επιλέξουν στην Περιφέρειά τους.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκλέγεται από όλα τα μέλη του κόμματος. Υποψηφιότητες και προτάσεις υποψηφιοτήτων για τη θέση του προέδρου κατατίθενται στο προεδρείο του συνεδρίου μέχρι την Κυριακή 17 Απριλίου 2022 και ώρα 1:00 μμ.. Προϋπόθεση για την ανακήρυξη υποψηφίου, είναι να συνοδεύεται η υποψηφιότητα από 300 υπογραφές εκλεγμένων συνέδρων. Η ΚΕΦΕ ανακηρύσσει υποψηφίους μέχρι την Τετάρτη 20 Απριλίου 2022.

Για την εκλογή του/της προέδρου, μπορούν να ψηφίζουν εκτός από όσους έχουν εγγραφεί μέχρι τις 21.03.2022, και όσοι συμπληρώνουν απογραφικό ένταξης στο κόμμα την ημέρα των εκλογών, το οποίο καταθέτουν στην εφορευτική επιτροπή του εκλογικού τμήματος όπου προσέρχονται να ψηφίσουν. Σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώνει απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται εντός 15 ημερών σε ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την ΚΕΦΕ μεταξύ των δύο πρώτων υποψηφίων.

Για την εκλογή της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ο κανονισμός προβλέπει:

Κατ' αρχάς, η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποτελείται από 300 μέλη και η εκλογή των μελών γίνεται ανά Περιφέρεια. Αναλυτικά ο καταμερισμός των θέσεων της Κεντρικής Επιτροπής ανά Περιφέρεια έχει ως εξής:

α) Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: 10 μέλη

β) Κεντρική Μακεδονία: 34 μέλη

γ) Δυτική Μακεδονία: 10 μέλη

δ) Ήπειρος: 10 μέλη

ε) Θεσσαλία: 12 μέλη

στ) Ιόνια νησιά: 6 μέλη

ζ) Δυτική Ελλάδα: 20 μέλη

η) Στερεά Ελλάδα: 8 μέλη

θ) Ατική: 150 μέλη

ι) Πελοπόννησος: 14 μέλη

ια) Βόρειο Αιγαίο: 4 μέλη

ιβ) Νότιο Αιγαίο:4 μέλη

ιγ) Κρήτη: 16 μέλη

ιδ) Εξωτερικό: 2 μέλη

Οι υποψηφιότητες και προτάσεις υποψηφιοτήτων κατατίθενται στο προεδρείο του συνεδρίου μέχρι την Κυριακή 17 Απριλίου 2022, ώρα 1:00 μμ.. Υποψηφιότητα υποβάλλεται για τις θέσεις της Κεντρικής Επιτροπής της Περιφέρειας στην οποία ανήκει η Οργάνωση Μελών του/της υποψηφίου/ας. Η ΚΕΦΕ ανακηρύσσει τους/τις υποψηφίους/ες μέχρι την Τετάρτη 20 Απριλίου 2022.

Οι υποψήφιοι/ες αναγράφονται σε ενιαίο κατάλογο ανά Περιφέρεια. Η ποσόστωση φύλου ορίζεται με βάση τη σχετική ρύθμιση του καταστατικού, όπως αυτό θα εγκριθεί από το συνέδριο. Η ποσόστωση της διεύρυνσης ορίζεται σε 20% και υπολογίζεται ανά Περιφέρεια, εφαρμόζεται δε μετά την εφαρμογή της ποσόστωσης φύλου της προηγούμενης παραγράφου. Οι υποψήφιοι/ες που εντάσσονται στην ποσόστωση της διεύρυνσης, ανακηρύσσονται με ευθύνη της ΚΕΦΕ μέχρι τις 20.04.2022, στην βάση των σχετικών αποφάσεων του Πολιτικού Συμβουλίου.

Το όριο εκπροσώπησης των βουλευτών/τριών στην Κεντρική Επιτροπή, ορίζεται για την Περιφέρεια Αττικής στο 15%, και για τις υπόλοιπες Περιφέρειες στο 20% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής που εκλέγει κάθε Περιφέρεια. Αν από τα παραπάνω ποσοστά προκύπτει αριθμός που δεν είναι ακέραιος, στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο ακέραιο, ανεξάρτητα από το δεκαδικό μέρος.

Τα μέλη του κόμματος ψηφίζουν υποψήφιους για την Κεντρική Επιτροπή της Περιφέρειας στην οποία ανήκουν. Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης ορίζεται μέχρι το 30% των θέσεων της Κεντρικής Επιτροπής, που αναλογούν στη συγκεκριμένη Περιφέρεια. Αν ο αριθμός του 30% δεν είναι ακέραιος, στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο ακέραιο, ανεξάρτητα από το δεκαδικό μέρος. Ψηφοδέλτια με μεγαλύτερο αριθμό σταυρών είναι αυτοδικαίως άκυρα.

Δικαίωμα να ψηφίσουν για την εκλογή προέδρου έχουν όλα τα μέλη του του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ.

Δικαίωμα να ψηφίσουν για την εκλογή μελών της Κεντρικής Επιτροπής έχουν όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ που έχουν εγγραφεί μέχρι τις 21.03.2022.

Δικαίωμα να εκλεγούν στη θέση του/της προέδρου ή του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής, έχουν όλα τα μέλη του κόμματος που έχουν εγγραφεί μέχρι τις 21.03.2022 και έχουν ανακηρυχθεί σύμφωνα με τον εκλογικό κανονισμό.

Το μητρώο μελών είναι ενιαίο και περιλαμβάνει το σύνολο των μελών του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία.

Όλα τα μέλη του κόμματος καταχωρούνται στο μητρώο με αλφαβητική σειρά του επωνύμου.

Στο μητρώο αναγράφονται τα εξής στοιχεία του κάθε μέλους: επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, ημερομηνία γέννησης, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), και Περιφέρεια στην οποία ανήκει το μέλος.

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή - Εφορευτικές Επιτροπές Την κεντρική ευθύνη της εκλογικής διαδικασίας για την εκλογή του/της προέδρου και τον μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ έχει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ).

Η ΚΕΦΕ αποτελείται από 11 μέλη, που ορίζονται από το συνέδριο μετά από πρόταση του προεδρείου του συνεδρίου.

Η ΚΕΦΕ ανακηρύσσει τους/τις υποψήφιους για τη θέση του/της προέδρου και τις θέσεις των μελών της Κεντρικής Επιτροπής σε προθεσμία τεσσάρων ημερών από τη λήξη του συνεδρίου και καταρτίζει τα σχετικά ψηφοδέλτια, στα οποία τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται με αλφαβητική σειρά των επωνύμων. Τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων για την Κεντρική Επιτροπή είναι ενιαία και καταρτίζονται ανά Περιφέρεια.

Με απόφαση της ΚΕΦΕ ορίζονται τα εκλογικά τμήματα, όπου θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη του/της προέδρου και των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Ο συνολικός αριθμός των εκλογικών τμημάτων ορίζεται σε 500. Η ΚΕΦΕ μεριμνά ώστε τα εκλογικά τμήματα να είναι αναλογικά κατανεμημένα σε όλη την επικράτεια και για την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο. Οι εκλογές των μελών εξωτερικού, διεξάγονται με ειδικό πληροφοριακό σύστημα με την ευθύνη της ΚΕΦΕ.

Η ΚΕΦΕ, σε συνεργασία με τις νομαρχιακές επιτροπές, ορίζει τριμελή εφορευτική επιτροπή για κάθε εκλογικό τμήμα, η οποία αποτελείται από τον/την πρόεδρο, τον/τη γραμματέα και τον/τη χειριστή/στρια του διαδικτυακού μητρώου και τους αναπληρωτές τους.

Η Εφορευτική Επιτροπή κάθε εκλογικού τμήματος διενεργεί τις εκλογές στο τμήμα της, συντάσσει πρακτικό εκλογής, εξάγει τα αποτελέσματα και τα στέλνει αμέσως στην ΚΕΦΕ, στην οποία παραδίδει το πρακτικό εκλογής και τα ψηφοδέλτια.

Η ΚΕΦΕ αποφασίζει για όλες τις ενστάσεις, που τυχόν θα υποβληθούν σχετικά με την εκλογική διαδικασία. Οι ενστάσεις κατατίθενται στην ΚΕΦΕ το αργότερο δύο ημέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Η ΚΕΦΕ οφείλει να απαντήσει στις τυχόν ενστάσεις μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας.

Τα μέλη της ΚΕΦΕ και των Εφορευτικών Επιτροπών, δεν έχουν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για τις θέσεις του/της προέδρου και των μελών της Κεντρικής Επιτροπής.

 

ΑΠΕ ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης

Ο μοναδικός στην Ελλάδα ναός αφιερωμένος στον Ακάθιστο Ύμνο που γιορτάζει σήμεραΕλλάδα

Στην καρδιά της πανέμορφης παλιάς πόλης της Ξάνθης, με τα εναπομείναντα αρχοντικά και διατηρητέα κτίσματα, μάρτυρες της λαμπρής εποχής του καπνεμπορίου, μακριά από την τουριστική δ...

Οικονόμου: 106 έργα ύψους 389 εκατ. ευρώ εντάσσονται στο «Αντωνης Τριτσης» για την ενίσχυση της Τοπικής ΑυτοδιοίκησηςΕλλάδα

Την ένταξη 106 νέων έργων στο πρόγραμμα «Αντωνης Τριτσης» για την ενίσχυση της Τοπικης Αυτοδιοίκησης, ανακοίνωσε σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. «Εντάσ...

Ξεκινά ενώπιον του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου η δίκη για το έγκλημα στα Γλυκά ΝεράΕλλάδα

Τα ξημερώματα της 11ης Μαΐου 2021 ένας φιμωμένος και δεμένος άντρας ειδοποίησε την 'Αμεση Δράση για άγρια ληστεία που έγινε στο σπίτι του στα Γλυκά Νερά όπου ζούσε με την σύζυγο κα...

Πάιατ: Αναβαθμισμένος ο ρόλος της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ μετά το τέλος του πολέμουΕλλάδα

«Αυτή την πενταετία έχει αλλάξει η εμπιστοσύνη που έχουν οι Έλληνες με τον εαυτό τους, αλλά και η εμπιστοσύνη που απολαμβάνει η χώρα από τις ΗΠΑ». Αυτό δήλωσε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ ...

This is Athens City Festival: Ένα μεγάλο φεστιβάλ πόλης έρχεται στην Αθήνα τον ΜάιοΕλλάδα

  Μετά από δύο δύσκολα χρόνια, η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων σε μια προσπάθεια στήριξης και ενδυνάμωσης της τοπικής οικονομίας διοργανώνει για πρ...

Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθη η μητέρα των τριών παιδιών που ζούσαν με ποντίκια και κατσαρίδες Ελλάδα

Μια τραγική ιστορία, με την παθητική κακοποίηση τριών μικρών παιδιών, αποκαλύφθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα, στο κέντρο της Αθήνας.   Η καταγγελία τού εν διαστάσει συζύγου της μητέρα...

Κορωνοϊός: Δείτε τα κρούσματα στα νησιά - Αττική: 4.372 νέα κρούσματα - Η γεωγραφική κατανομήΕλλάδα

Σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση του ΕΟΔΥ, στην Αττική τα 4.372 νέα κρούσματα κατανέμονται ως εξής:   101 κρούσματα στην Π.Ε. Νήσων 465 κρούσματα στην Π.Ε. Πειραιώς 535 κρούσματα ...