Μέχρι τις 26 Νοεμβρίου η ηλεκτρονική απογραφή, μετά έρχεται απογραφέας.